Visa allt om Strängnäs Golvtjänst AB
Visa allt om Strängnäs Golvtjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 981 2 398 2 776 2 853 2 703 3 063 2 605 2 540 3 151 2 914
Övrig omsättning 310 289 333 126 132 136 158 112 114 241
Rörelseresultat (EBIT) 727 189 584 213 181 572 554 130 279 320
Resultat efter finansnetto 662 108 494 142 120 535 495 17 179 234
Årets resultat 457 81 285 101 194 290 269 17 126 163
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 148 4 216 4 257 4 100 3 101 3 072 3 050 3 145 3 079 3 095
Omsättningstillgångar 1 066 756 1 032 681 972 1 589 1 236 816 967 928
Tillgångar 5 214 4 972 5 289 4 780 4 073 4 661 4 286 3 960 4 046 4 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 966 1 569 1 688 1 463 1 481 1 567 1 397 1 128 1 201 1 234
Obeskattade reserver 461 388 388 263 263 413 276 150 161 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 422 2 573 2 724 2 602 1 881 1 972 2 063 2 168 2 092 2 128
Kortfristiga skulder 364 441 488 452 448 709 550 514 593 496
Skulder och eget kapital 5 214 4 972 5 289 4 780 4 073 4 661 4 286 3 960 4 046 4 023
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 700 771 520 637 705 535
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 728 760 760 646 0 43 28 172 177 152
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 336 293 319 312 296 296 232 368 374 361
Utdelning till aktieägare 200 60 200 60 120 280 120 0 90 160
Omsättning 3 291 2 687 3 109 2 979 2 835 3 199 2 763 2 652 3 265 3 155
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 491 1 199 1 388 1 427 1 352 1 021 868 847 1 050 971
Personalkostnader per anställd (tkr) 550 539 553 487 517 382 265 396 423 362
Rörelseresultat, EBITDA 808 268 671 294 274 674 640 245 390 415
Nettoomsättningförändring 24,31% -13,62% -2,70% 5,55% -11,75% 17,58% 2,56% -19,39% 8,13% -%
Du Pont-modellen 13,96% 3,80% 11,08% 4,60% 4,64% 12,31% 12,95% 3,33% 6,92% 7,95%
Vinstmarginal 24,42% 7,88% 21,11% 7,71% 6,99% 18,74% 21,31% 5,20% 8,89% 10,98%
Bruttovinstmarginal 69,57% 69,43% 70,06% 57,69% 64,59% 66,24% 68,64% 69,13% 63,95% 62,83%
Rörelsekapital/omsättning 23,55% 13,14% 19,60% 8,03% 19,39% 28,73% 26,33% 11,89% 11,87% 14,82%
Soliditet 44,60% 37,64% 37,64% 34,66% 41,12% 40,15% 37,34% 31,21% 32,55% 33,61%
Kassalikviditet 292,86% 162,36% 201,43% 142,92% 207,14% 214,10% 212,18% 147,28% 157,50% 178,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...