Visa allt om Strandägarna i Kalix AB
Visa allt om Strandägarna i Kalix AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 301 300 301 341 355 306 0 276 311 216
Övrig omsättning - - - - 10 158 97 - 69 -
Rörelseresultat (EBIT) 191 163 75 285 110 -199 -287 152 132 103
Resultat efter finansnetto 147 90 -15 172 -8 -273 -332 84 87 67
Årets resultat -53 90 -15 133 -8 -220 -213 49 47 99
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 926 1 955 1 983 2 011 2 038 2 066 1 357 1 274 1 285 1 296
Omsättningstillgångar 432 431 375 558 629 1 249 605 425 274 316
Tillgångar 2 358 2 386 2 358 2 569 2 667 3 315 1 962 1 699 1 559 1 612
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 188 241 151 166 143 151 224 216 167 221
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 40 21 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 793 1 974 2 073 2 245 2 343 2 925 1 291 1 291 1 291 1 292
Kortfristiga skulder 377 171 134 158 181 239 447 152 80 99
Skulder och eget kapital 2 358 2 386 2 358 2 569 2 667 3 315 1 962 1 699 1 559 1 612
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
Omsättning 301 300 301 341 365 464 97 276 380 216
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 219 191 103 313 138 -173 -275 163 143 103
Nettoomsättningförändring 0,33% -0,33% -11,73% -3,94% 16,01% -% -100,00% -11,25% 43,98% -%
Du Pont-modellen 8,10% 6,92% 3,35% 11,37% 4,57% -5,97% -% 9,01% 8,53% 6,58%
Vinstmarginal 63,46% 55,00% 26,25% 85,63% 34,37% -64,71% -% 55,43% 42,77% 49,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 68,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,27% 86,67% 80,07% 117,30% 126,20% 330,07% -% 98,91% 62,38% 100,46%
Soliditet 7,97% 10,10% 6,40% 6,46% 5,36% 4,56% 11,42% 14,41% 11,68% 13,71%
Kassalikviditet 114,59% 252,05% 279,85% 353,16% 347,51% 522,59% 135,35% 279,61% 342,50% 319,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...