Visa allt om Fosielunds Fastighets AB
Visa allt om Fosielunds Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 182 8 739 8 620 7 314 7 208 6 113 6 113 6 113 0 0
Övrig omsättning 625 - - - - - - - 6 113 6 113
Rörelseresultat (EBIT) 8 307 5 617 5 993 5 143 5 105 2 537 4 210 3 851 3 851 3 911
Resultat efter finansnetto 8 315 5 635 6 042 5 623 5 170 2 554 4 225 3 859 3 449 3 386
Årets resultat -75 0 4 713 4 140 3 814 1 876 3 818 2 090 2 479 2 435
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 793 81 581 65 239 63 102 44 851 40 221 42 862 33 129 34 870 36 610
Omsättningstillgångar 7 296 10 957 2 785 6 748 7 588 10 487 5 387 10 956 6 664 4 823
Tillgångar 91 089 92 538 68 024 69 849 52 439 50 708 48 249 44 086 41 534 41 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 238 46 313 46 313 46 309 46 325 46 311 46 317 42 499 40 409 37 930
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 961 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 44 851 46 225 21 711 23 540 6 115 4 397 1 932 625 1 125 3 503
Skulder och eget kapital 91 089 92 538 68 024 69 849 52 439 50 708 48 249 44 086 41 534 41 434
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 807 8 739 8 620 7 314 7 208 6 113 6 113 6 113 6 113 6 113
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 11 962 8 328 8 254 6 955 6 881 5 178 5 050 5 591 5 591 5 651
Nettoomsättningförändring 39,40% 1,38% 17,86% 1,47% 17,91% 0,00% 0,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 9,13% 6,09% 8,88% 8,05% 9,86% 5,04% 8,76% 8,76% -% -%
Vinstmarginal 68,26% 64,48% 70,09% 76,88% 71,73% 41,80% 69,13% 63,14% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -308,28% -403,57% -219,56% -229,59% 20,44% 99,62% 56,52% 169,00% -% -%
Soliditet 50,76% 50,05% 68,08% 66,30% 88,34% 91,33% 96,00% 97,97% 97,29% 91,54%
Kassalikviditet 16,27% 23,70% 12,83% 28,67% 124,09% 238,50% 278,83% 1 752,96% 592,36% 137,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...