Visa allt om AB Song Academy Sweden

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 298 646 689 476 224 664 765 337 0 446
Övrig omsättning 20 - 38 7 - - 1 5 - 628
Rörelseresultat (EBIT) -192 76 223 74 -131 58 134 104 -172 288
Resultat efter finansnetto -196 71 221 73 -131 57 135 85 -196 260
Årets resultat -196 71 221 73 -131 57 135 85 -196 260
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 53 75 55 0 10 24 44 63 36
Omsättningstillgångar 74 105 73 139 162 123 141 146 13 329
Tillgångar 105 157 148 195 162 133 165 189 76 365
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -214 -18 -89 -311 -384 -253 -310 -445 -530 -334
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
Kortfristiga skulder 318 175 237 505 546 386 475 634 606 598
Skulder och eget kapital 105 157 148 195 162 133 165 189 76 365
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 23 37 0 0 0 43 72 17 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 34 10 0 0 0 10 13 4 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 318 646 727 483 224 664 766 342 0 1 074
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 298 646 689 476 224 664 765 337 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 80 66 14 5 - 64 109 30 - -
Rörelseresultat, EBITDA -170 98 245 88 -121 72 154 124 -149 313
Nettoomsättningförändring -53,87% -6,24% 44,75% 112,50% -66,27% -13,20% 127,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -182,86% 48,41% 150,68% 37,95% -80,86% 43,61% 82,42% 55,03% -% 79,18%
Vinstmarginal -64,43% 11,76% 32,37% 15,55% -58,48% 8,73% 17,78% 30,86% -% 64,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 96,19%
Rörelsekapital/omsättning -81,88% -10,84% -23,80% -76,89% -171,43% -39,61% -43,66% -144,81% -% -60,31%
Soliditet -203,81% -11,46% -60,14% -159,49% -237,04% -190,23% -187,88% -235,45% -697,37% -91,51%
Kassalikviditet 23,27% 60,00% 30,80% 27,52% 29,67% 31,87% 29,68% 23,03% 2,15% 55,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...