Visa allt om AB Song Academy Sweden
Visa allt om AB Song Academy Sweden

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 552 298 646 689 476 224 664 765 337 0
Övrig omsättning 6 20 - 38 7 - - 1 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 84 -192 76 223 74 -131 58 134 104 -172
Resultat efter finansnetto 84 -196 71 221 73 -131 57 135 85 -196
Årets resultat 84 -196 71 221 73 -131 57 135 85 -196
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 31 53 75 55 0 10 24 44 63
Omsättningstillgångar 522 74 105 73 139 162 123 141 146 13
Tillgångar 543 105 157 148 195 162 133 165 189 76
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -130 -214 -18 -89 -311 -384 -253 -310 -445 -530
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 673 318 175 237 505 546 386 475 634 606
Skulder och eget kapital 543 105 157 148 195 162 133 165 189 76
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 19 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 23 37 0 0 0 43 72 17 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 34 10 0 0 0 10 13 4 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 558 318 646 727 483 224 664 766 342 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 552 298 646 689 476 224 664 765 337 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 23 80 66 14 5 - 64 109 30 -
Rörelseresultat, EBITDA 93 -170 98 245 88 -121 72 154 124 -149
Nettoomsättningförändring 85,23% -53,87% -6,24% 44,75% 112,50% -66,27% -13,20% 127,00% -% -%
Du Pont-modellen 15,47% -182,86% 48,41% 150,68% 37,95% -80,86% 43,61% 82,42% 55,03% -%
Vinstmarginal 15,22% -64,43% 11,76% 32,37% 15,55% -58,48% 8,73% 17,78% 30,86% -%
Bruttovinstmarginal 86,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -27,36% -81,88% -10,84% -23,80% -76,89% -171,43% -39,61% -43,66% -144,81% -%
Soliditet -23,94% -203,81% -11,46% -60,14% -159,49% -237,04% -190,23% -187,88% -235,45% -697,37%
Kassalikviditet 77,56% 23,27% 60,00% 30,80% 27,52% 29,67% 31,87% 29,68% 23,03% 2,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...