Visa allt om Hermansson&Söner AB
Visa allt om Hermansson&Söner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 270 28
Övrig omsättning - 3 - - - - - - 125 -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -3 -2 0 -2 -13 -10 -96 -189 -309
Resultat efter finansnetto -6 -3 -2 0 -2 -13 -10 -94 -188 -309
Årets resultat -6 -3 -2 0 -2 -13 -10 -94 -188 -309
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 44 79 118
Omsättningstillgångar 41 48 70 72 74 79 67 20 329 453
Tillgångar 41 48 70 72 74 79 67 64 408 571
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 47 50 52 53 54 67 56 111 299
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 20 20 20 20 0 0 200 250
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 1 5 0 8 98 23
Skulder och eget kapital 41 48 70 72 74 79 67 64 408 571
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 - 0 0 5 110
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 - 0 0 5 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 3 0 0 0 0 0 0 395 28
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - - - 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 28
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 142
Rörelseresultat, EBITDA -6 -3 -2 0 -2 -13 -6 -92 -150 -270
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 864,29% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -46,08% -54,12%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -69,63% -1 103,57%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -51,48% 7,14%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 85,56% 1 535,71%
Soliditet 102,44% 97,92% 71,43% 72,22% 71,62% 68,35% 100,00% 87,50% 27,21% 52,36%
Kassalikviditet -% -% -% -% 7 400,00% 1 580,00% -% 250,00% 335,71% 191,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...