Visa allt om B. Amlöv Fastighets AB
Visa allt om B. Amlöv Fastighets AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 31 935 29 025 25 077 25 203 25 249 24 313 23 728 22 856 22 370 21 398
Övrig omsättning 93 161 13 - 1 2 - 11 105 356
Rörelseresultat (EBIT) 10 254 10 209 -9 440 6 335 9 937 2 175 9 161 1 772 320 -957
Resultat efter finansnetto 8 616 8 575 -10 701 5 574 9 921 126 6 943 -42 -727 -2 374
Årets resultat 7 046 8 575 -10 719 4 015 7 318 151 5 190 -42 -727 -1 621
Balansräkningar (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 140 879 95 329 95 273 68 616 69 183 68 983 66 458 66 876 65 469 63 691
Omsättningstillgångar 872 961 5 202 18 610 13 037 16 514 23 014 15 537 21 576 12 403
Tillgångar 141 752 96 290 100 475 87 227 82 220 85 497 89 470 82 412 87 045 76 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 546 32 500 23 925 34 644 30 629 23 329 23 178 17 987 18 029 13 756
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 90 129 57 604 68 165 44 324 44 324 51 324 55 324 55 324 55 324 47 324
Kortfristiga skulder 12 077 6 186 8 385 8 259 7 267 10 844 10 968 9 101 13 691 15 013
Skulder och eget kapital 141 752 96 290 100 475 87 227 82 220 85 497 89 470 82 412 87 045 76 094
Löner & utdelning (tkr)
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 028 29 186 25 090 25 203 25 250 24 315 23 728 22 867 22 475 21 754
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 12 676 12 409 -7 790 7 884 11 478 3 670 10 596 3 188 1 596 285
Nettoomsättningförändring 10,03% 15,74% -0,50% -0,18% 3,85% 2,47% 3,82% 2,17% 4,54% -%
Du Pont-modellen 7,24% 10,62% -9,01% 7,28% 12,57% 2,88% 10,63% 2,21% 0,61% -0,94%
Vinstmarginal 32,13% 35,24% -36,08% 25,21% 40,92% 10,12% 40,08% 7,98% 2,39% -3,34%
Bruttovinstmarginal 32,60% 35,31% -36,79% 30,56% 45,44% 15,97% 45,09% 13,29% 6,03% 0,13%
Rörelsekapital/omsättning -35,09% -18,00% -12,69% 41,07% 22,85% 23,32% 50,77% 28,16% 35,25% -12,20%
Soliditet 27,90% 33,75% 23,81% 39,72% 37,25% 27,29% 25,91% 21,83% 20,71% 18,08%
Kassalikviditet 7,22% 15,54% 62,04% 225,33% 179,40% 152,29% 209,83% 170,72% 157,59% 82,62%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -153 -152 -279 -177 -199 -135 -191 -80 -203 -135
Resultat efter finansnetto -280 -216 -434 -177 53 -177 129 -262 -441 -339
Årets resultat 12 914 8 664 86 2 149 -2 751 -192 92 -136 -125 -253
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 216 41 610 39 230 7 175 7 175 7 175 7 406 7 406 7 406 7 406
Omsättningstillgångar 54 941 41 321 31 019 30 464 23 324 49 463 40 573 24 650 22 859 15 672
Tillgångar 99 157 82 932 70 250 37 639 30 499 56 638 47 979 32 056 30 265 23 078
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 699 47 786 39 122 32 100 23 434 34 042 29 998 22 731 22 583 17 389
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 457 35 146 31 128 5 539 7 065 22 596 17 981 9 325 7 682 5 689
Skulder och eget kapital 99 157 82 932 70 250 37 639 30 499 56 638 47 979 32 056 30 265 23 078
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 9 300 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -153 -152 -279 -177 -199 -135 -191 -80 -203 -135
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 61,22% 57,62% 55,69% 85,28% 76,84% 60,10% 62,52% 70,91% 74,62% 75,35%
Kassalikviditet 142,86% 117,57% 99,65% 549,99% 330,13% 218,90% 225,64% 264,34% 297,57% 275,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...