Visa allt om Ibex Fastigheter AB
Visa allt om Ibex Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 186 134 450 171 235 176 240 570 535 395
Övrig omsättning - - 100 - - 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 50 19 74 46 21 -97 -148 26 78 34
Resultat efter finansnetto 43 7 73 45 19 -99 -157 -1 48 6
Årets resultat 43 7 73 45 19 -99 -157 -1 43 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 290 386 488 5 5 34 218 385 578 781
Omsättningstillgångar 254 192 327 147 153 159 98 239 272 125
Tillgångar 544 578 815 152 158 193 316 624 850 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 201 194 120 75 56 55 112 114 71
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 213 290 507 0 47 77 217 462 638 802
Kortfristiga skulder 87 86 114 32 36 60 43 49 99 33
Skulder och eget kapital 544 578 815 152 158 193 316 624 850 906
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 3 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 186 134 550 171 235 182 240 570 535 395
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 147 116 74 46 50 43 18 219 271 198
Nettoomsättningförändring 38,81% -70,22% 163,16% -27,23% 33,52% -26,67% -57,89% 6,54% 35,44% -%
Du Pont-modellen 9,19% 3,29% 9,08% 30,26% 13,29% -50,26% -46,84% 4,17% 9,18% 3,75%
Vinstmarginal 26,88% 14,18% 16,44% 26,90% 8,94% -55,11% -61,67% 4,56% 14,58% 8,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 9,78% 84,80% 80,43% 73,86% 95,83% 90,35% 99,81% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 89,78% 79,10% 47,33% 67,25% 49,79% 56,25% 22,92% 33,33% 32,34% 23,29%
Soliditet 44,85% 34,78% 23,80% 78,95% 47,47% 29,02% 17,41% 17,95% 13,41% 7,84%
Kassalikviditet 291,95% 223,26% 286,84% 459,38% 425,00% 265,00% 227,91% 487,76% 274,75% 378,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...