Visa allt om E & T Holm Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 443 673 715 687 607 442 440 226 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 104 27 64 47 15 -99 -125 -112 -5 -4
Resultat efter finansnetto 756 780 1 028 693 861 747 120 483 -159 -191
Årets resultat 733 773 1 020 383 634 664 85 346 605 -322
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 900 900 900 902 1 906 1 911 1 916 2 770 2 750 2 750
Omsättningstillgångar 897 1 791 1 049 5 275 3 693 2 936 2 487 1 643 1 242 566
Tillgångar 1 797 2 691 1 949 6 177 5 600 4 847 4 403 4 413 3 992 3 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 623 2 190 1 617 3 598 3 215 2 580 1 916 1 831 1 485 880
Obeskattade reserver 173 173 173 173 0 0 160 160 160 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550
Kortfristiga skulder 1 329 159 857 835 717 777 872 798 725
Skulder och eget kapital 1 797 2 691 1 949 6 177 5 600 4 847 4 403 4 413 3 992 3 316
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD - 250 - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 126 0 282 261 201 181 204 95 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 45 100 107 98 77 89 65 31 0 0
Utdelning till aktieägare 500 1 300 200 3 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 443 673 715 687 607 442 440 226 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 443 673 715 687 607 442 440 226 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 199 355 399 367 295 271 282 130 - -
Rörelseresultat, EBITDA 104 27 65 52 20 -94 -120 -110 -5 -4
Nettoomsättningförändring -34,18% -5,87% 4,08% 13,18% 37,33% 0,45% 94,69% -% -% -%
Du Pont-modellen 42,07% 28,95% 54,64% 13,71% 18,14% 18,59% 6,25% 14,48% -% -%
Vinstmarginal 170,65% 115,75% 148,95% 123,29% 167,38% 203,85% 62,50% 282,74% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 202,26% 217,24% 124,48% 643,09% 470,84% 502,04% 388,64% 341,15% -% -%
Soliditet 97,83% 86,40% 89,51% 60,31% 57,41% 53,23% 46,13% 44,10% 40,09% 30,01%
Kassalikviditet 89 700,00% 544,38% 659,75% 615,52% 442,28% 409,48% 320,08% 188,42% 155,64% 78,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...