Visa allt om Spana Konsult AB
Visa allt om Spana Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 560 4 053 4 207 3 796 4 214 3 877 3 807 4 931 4 505 4 491
Övrig omsättning - - - - - - - - 7 6
Rörelseresultat (EBIT) 134 82 40 15 14 -70 33 152 -23 106
Resultat efter finansnetto 133 84 40 16 15 33 38 157 -22 109
Årets resultat 97 62 23 4 0 18 21 108 -22 73
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 60 58 65 71 82 93 75 86 75
Omsättningstillgångar 1 357 946 827 1 093 935 1 177 759 1 246 921 1 025
Tillgångar 1 417 1 006 886 1 158 1 006 1 258 852 1 321 1 006 1 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 476 378 317 294 290 289 272 351 242 264
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 942 628 569 864 716 969 581 970 764 835
Skulder och eget kapital 1 417 1 006 886 1 158 1 006 1 258 852 1 321 1 006 1 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 4 560 4 053 4 207 3 796 4 214 3 877 3 807 4 931 4 512 4 497
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 134 82 46 21 26 -56 47 164 1 136
Nettoomsättningförändring 12,51% -3,66% 10,83% -9,92% 8,69% 1,84% -22,79% 9,46% 0,31% -%
Du Pont-modellen 9,46% 8,45% 4,51% 1,38% 1,59% 2,62% 4,34% 11,81% -2,09% 9,91%
Vinstmarginal 2,94% 2,10% 0,95% 0,42% 0,38% 0,85% 0,97% 3,16% -0,47% 2,43%
Bruttovinstmarginal 5,24% 5,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6,22% 6,61%
Rörelsekapital/omsättning 9,10% 7,85% 6,13% 6,03% 5,20% 5,36% 4,68% 5,60% 3,49% 4,23%
Soliditet 33,59% 37,57% 35,78% 25,39% 28,83% 22,97% 31,92% 26,57% 24,06% 24,00%
Kassalikviditet 144,06% 150,64% 145,34% 126,50% 130,59% 121,47% 130,64% 128,45% 120,55% 122,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...