Visa allt om Mathålet Aktiebolag
Visa allt om Mathålet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 4 891 5 385 5 150 3 619 3 277 3 025 2 953 3 194
Övrig omsättning - 105 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -35 -132 139 628 493 481 726 250 24 671
Resultat efter finansnetto 373 346 275 847 602 722 814 308 335 693
Årets resultat 368 208 156 540 295 461 454 197 254 356
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 218 2 448 3 375 3 509 3 126 2 859 2 058 1 416 1 125 1 200
Omsättningstillgångar 1 659 1 164 629 1 126 1 072 883 1 055 1 089 1 258 929
Tillgångar 3 877 3 612 4 004 4 635 4 198 3 742 3 113 2 505 2 384 2 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 531 2 155 2 147 2 291 1 951 1 856 1 594 1 141 994 795
Obeskattade reserver 1 083 1 183 1 157 1 108 1 024 878 746 586 601 557
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 263 273 700 1 236 1 222 1 008 773 779 789 777
Skulder och eget kapital 3 877 3 612 4 004 4 635 4 198 3 742 3 113 2 505 2 384 2 129
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 23 - 0 0 396 365 369 381 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 2 049 2 030 1 780 1 202 1 214 1 210 1 231 1 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 80 641 582 544 506 563 646 694 633
Utdelning till aktieägare 0 0 200 300 200 200 200 0 0 0
Omsättning 0 105 4 891 5 385 5 150 3 619 3 277 3 025 2 953 3 194
Nyckeltal
Antal anställda - 0 9 8 8 8 8 8 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 543 673 644 452 410 378 328 456
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 311 339 312 289 - 306 279 327
Rörelseresultat, EBITDA -35 -131 176 665 530 505 3 008 252 60 719
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -9,17% 4,56% 42,30% 10,44% 8,33% 2,44% -7,55% -%
Du Pont-modellen -% -% 9,22% 18,30% 14,34% 19,27% 26,15% 12,30% 14,09% 32,55%
Vinstmarginal -% -% 7,54% 15,75% 11,69% 19,92% 24,84% 10,18% 11,38% 21,70%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -1,45% -2,04% -2,91% -3,45% 8,61% 10,25% 15,88% 4,76%
Soliditet 87,07% 85,21% 76,16% 67,05% 64,45% 66,89% 68,87% 62,39% 59,85% 56,18%
Kassalikviditet 630,80% 426,37% 89,86% 91,10% 87,73% 87,60% 136,48% 139,79% 159,44% 119,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...