Visa allt om Mathias Karlsson Invest AB
Visa allt om Mathias Karlsson Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 136 104 100 152 194 93 144 178 0 11
Övrig omsättning - - 21 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 10 14 45 98 12 37 5 -314 1
Resultat efter finansnetto 8 209 113 861 14 -1 654 -449 6 776 2
Årets resultat 3 179 93 854 -11 -950 -449 6 776 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 450 450 450 500 504 110 321 713 598 293
Omsättningstillgångar 85 90 97 52 4 100 293 284 386 50
Tillgångar 535 540 547 552 508 210 614 997 984 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 309 306 227 283 -571 -559 391 892 886 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
Kortfristiga skulder 226 235 321 269 1 079 770 224 105 98 128
Skulder och eget kapital 535 540 547 552 508 210 614 997 984 342
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 - - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 - - 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0
Omsättning 136 104 121 152 194 93 144 178 0 11
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 9 10 14 49 104 19 47 20 -310 5
Nettoomsättningförändring 30,77% 4,00% -34,21% -21,65% 108,60% -35,42% -19,10% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 1,68% 38,89% 20,84% 156,70% 19,29% -91,43% -71,17% 0,60% -% 0,29%
Vinstmarginal 6,62% 201,92% 114,00% 569,08% 50,52% -206,45% -303,47% 3,37% -% 9,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -103,68% -139,42% -224,00% -142,76% -554,12% -720,43% 47,92% 100,56% -% -709,09%
Soliditet 57,76% 56,67% 41,50% 51,27% -112,40% -266,19% 63,68% 89,47% 90,04% 32,16%
Kassalikviditet 37,61% 38,30% 30,22% 19,33% 0,37% 12,99% 130,80% 270,48% 393,88% 39,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...