Visa allt om Hedber AB
Visa allt om Hedber AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -19 -11 -11 -9 -13 -8 -4 -5 -3
Resultat efter finansnetto 116 148 8 695 379 -84 -89 -68 -92 982 -5 -3
Årets resultat 116 143 8 695 379 -84 -89 -68 -92 982 -5 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 845 45 243 45 128 3 099 3 189 3 307 3 945 1 185 1 185 0
Omsättningstillgångar 166 045 5 592 53 197 157 789 97 93 93 1 278
Tillgångar 166 890 50 835 45 180 3 296 3 346 4 097 4 043 1 278 1 278 1 278
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 625 8 932 618 239 323 537 855 1 047 65 69
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 185 1 185
Kortfristiga skulder 42 265 41 903 44 563 3 057 3 023 3 560 3 188 230 28 23
Skulder och eget kapital 166 890 50 835 45 180 3 296 3 346 4 097 4 043 1 278 1 278 1 278
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 150 450 380 0 0 125 250 100 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 - - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -19 -11 -11 -9 -13 -8 -4 -5 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 74,67% 17,57% 1,37% 7,25% 9,65% 13,11% 21,15% 81,92% 5,09% 5,40%
Kassalikviditet 392,87% 13,35% 0,12% 6,44% 5,19% 22,16% 3,04% 40,43% 332,14% 5 556,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...