Visa allt om Bliva Utveckling AB
Visa allt om Bliva Utveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 895 4 488 4 692 3 987 3 968 5 151 5 690 5 200 4 110 3 401
Övrig omsättning - - - - - - - - - 18
Rörelseresultat (EBIT) -41 -768 -419 -165 -124 -306 -164 -179 -241 -444
Resultat efter finansnetto -35 -766 -419 -148 -107 -294 -153 -269 -222 -436
Årets resultat -35 33 102 11 9 4 3 5 5 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 28 19 14 7
Omsättningstillgångar 1 278 1 375 1 415 1 301 1 538 1 336 1 649 1 823 1 274 1 080
Tillgångar 1 278 1 375 1 415 1 301 1 538 1 336 1 677 1 842 1 288 1 087
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 251 287 254 152 141 132 128 125 120 255
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 027 1 089 1 161 1 149 1 396 1 204 1 549 1 717 1 168 832
Skulder och eget kapital 1 278 1 375 1 415 1 301 1 538 1 336 1 677 1 842 1 288 1 087
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 948 3 110 3 241 2 715 2 743 3 523 3 836 3 472 2 767 2 458
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 211 1 175 1 215 1 050 1 009 1 340 1 547 1 379 1 124 946
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Omsättning 5 895 4 488 4 692 3 987 3 968 5 151 5 690 5 200 4 110 3 419
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 6 7 7 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 179 898 938 797 794 859 813 743 685 486
Personalkostnader per anställd (tkr) 834 860 900 758 758 816 771 697 654 492
Rörelseresultat, EBITDA -41 -768 -419 -165 -124 -306 -155 -174 -234 -429
Nettoomsättningförändring 31,35% -4,35% 17,68% 0,48% -22,97% -9,47% 9,42% 26,52% 20,85% -%
Du Pont-modellen -2,27% -55,49% -29,12% -11,45% -7,02% -21,78% -8,65% -8,36% -17,24% -40,11%
Vinstmarginal -0,49% -17,00% -8,78% -3,74% -2,72% -5,65% -2,55% -2,96% -5,40% -12,82%
Bruttovinstmarginal 75,49% 86,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,26% 6,37% 5,41% 3,81% 3,58% 2,56% 1,76% 2,04% 2,58% 7,29%
Soliditet 19,64% 20,87% 17,95% 11,68% 9,17% 9,88% 7,63% 6,79% 9,32% 23,46%
Kassalikviditet 124,44% 126,26% 121,88% 113,23% 110,17% 110,96% 106,46% 106,17% 109,08% 129,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...