Visa allt om StageEx Productions AB
Visa allt om StageEx Productions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 -6 -3 -3
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 -6 -3 -3
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 -6 -3 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Omsättningstillgångar 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 721 1 722
Tillgångar 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 723 1 725
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 56 56 56 56 56 56 56 61 65
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Kortfristiga skulder 914 914 914 914 914 914 914 914 911 911
Skulder och eget kapital 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 723 1 725
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 -4 -1 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 3,26% 3,26% 3,26% 3,26% 3,26% 3,26% 3,26% 3,26% 3,54% 3,77%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,11% 0,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...