Visa allt om Z-kontorstjänst AB
Visa allt om Z-kontorstjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 433 493 557 695 757 979 813 445 368 22
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 54 73 52 48 7 89 104 110 44 19
Resultat efter finansnetto 54 76 58 54 8 89 105 115 47 19
Årets resultat 42 59 45 40 6 66 77 83 33 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 319 439 422 475 421 418 371 276 178 127
Tillgångar 319 439 422 475 421 418 371 276 178 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 299 407 388 418 378 372 306 229 146 113
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 32 34 58 43 46 65 47 32 14
Skulder och eget kapital 319 439 422 475 421 418 371 276 178 127
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 228 196 211 214 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 78 110 138 208 217 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 19 21 57 79 90 93 80 68 64 0
Utdelning till aktieägare 75 150 40 75 0 0 0 0 0 0
Omsättning 433 493 557 695 757 979 813 445 368 22
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 433 493 557 695 757 979 813 445 368 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 114 148 254 299 317 328 286 281 279 -
Rörelseresultat, EBITDA 54 73 52 48 7 89 104 110 44 19
Nettoomsättningförändring -12,17% -11,49% -19,86% -8,19% -22,68% 20,42% 82,70% 20,92% 1 572,73% -%
Du Pont-modellen 17,24% 17,31% 13,74% 11,37% 2,14% 21,29% 28,03% 41,67% 26,40% 14,96%
Vinstmarginal 12,70% 15,42% 10,41% 7,77% 1,19% 9,09% 12,79% 25,84% 12,77% 86,36%
Bruttovinstmarginal 60,51% 66,33% 66,97% 69,35% 61,29% 61,29% 66,54% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 69,05% 82,56% 69,66% 60,00% 49,93% 38,00% 37,64% 51,46% 39,67% 513,64%
Soliditet 93,73% 92,71% 91,94% 88,00% 89,79% 89,00% 82,48% 82,97% 82,02% 88,98%
Kassalikviditet 1 595,00% 1 371,88% 1 241,18% 818,97% 979,07% 908,70% 570,77% 587,23% 556,25% 907,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...