Visa allt om Nordic Heater AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 9 969 5 412 10 808 4 793 6 951 4 267 2 453 6 618 126 243
Övrig omsättning 142 - 19 - - - - 12 - -
Rörelseresultat (EBIT) -533 -488 1 223 661 1 390 289 -526 -949 90 111
Resultat efter finansnetto -614 -507 1 210 654 1 361 263 -591 -963 90 111
Årets resultat 18 -18 303 158 1 003 218 -435 -916 49 64
Balansräkningar (tkr)
2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 625 639 60 0 0 15 22 29 0 0
Omsättningstillgångar 4 376 3 974 3 364 3 023 2 340 1 983 1 912 4 577 2 817 227
Tillgångar 6 000 4 613 3 424 3 023 2 340 1 998 1 934 4 607 2 817 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 665 647 666 363 205 197 104 105 201 152
Obeskattade reserver 41 0 190 70 0 0 0 0 47 25
Avsättningar (tkr) 1 000 400 400 200 50 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 297 1 928 0 408 0 1 068 1 042 1 200 0 0
Kortfristiga skulder 997 1 638 2 168 1 982 2 086 734 787 3 302 2 569 50
Skulder och eget kapital 6 000 4 613 3 424 3 023 2 340 1 998 1 934 4 607 2 817 227
Löner & utdelning (tkr)
2016-07
2015-07
2014-07
2013-07
2012-07
2011-07
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 611 1 360 698 129 224 58 589 2 336 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 418 298 163 13 39 18 173 710 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 111 5 412 10 827 4 793 6 951 4 267 2 453 6 630 126 243
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 1 1 0 2 8 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 492 1 804 3 603 4 793 6 951 - 1 227 827 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 560 289 142 264 - 381 381 - -
Rörelseresultat, EBITDA -517 -476 1 223 673 1 470 296 -519 -942 90 111
Nettoomsättningförändring 84,20% -49,93% 125,50% -31,05% 62,90% 73,95% -62,93% 5 152,38% -48,15% -%
Du Pont-modellen -8,88% -10,51% 35,75% 22,10% 59,40% 15,17% -27,15% -20,49% 3,19% 48,90%
Vinstmarginal -5,35% -8,96% 11,32% 13,94% 20,00% 7,10% -21,40% -14,26% 71,43% 45,68%
Bruttovinstmarginal 51,39% 49,33% 42,05% 47,97% 45,04% 15,21% 22,67% 61,57% 72,22% 46,50%
Rörelsekapital/omsättning 33,90% 43,16% 11,07% 21,72% 3,65% 29,27% 45,86% 19,27% 196,83% 72,84%
Soliditet 11,62% 14,03% 23,78% 13,71% 8,76% 9,86% 5,38% 2,28% 8,34% 74,89%
Kassalikviditet 231,39% 119,05% 87,08% 55,25% 77,09% 241,14% 197,84% 82,40% 31,80% 454,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...