Visa allt om Friis Trading AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 30 186 902
Övrig omsättning - - - - - - - - 81 20
Rörelseresultat (EBIT) -6 -6 -7 -5 -9 -17 -14 -13 -38 56
Resultat efter finansnetto -6 -5 -6 -4 -9 -16 -15 -13 -124 -99
Årets resultat -6 -5 -6 -4 -9 -16 -15 -13 -124 -51
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 532
Omsättningstillgångar 55 56 55 54 57 57 56 78 93 484
Tillgångar 55 56 55 54 57 57 56 80 99 4 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 51 50 50 50 51 51 59 62 118
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 531
Kortfristiga skulder 5 5 5 4 7 7 5 21 37 368
Skulder och eget kapital 55 56 55 54 57 57 56 80 99 4 017
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 61 187
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 78 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 30 267 922
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 0 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 30 186 451
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 6 152 192
Rörelseresultat, EBITDA -6 -6 -7 -5 -9 -17 -12 -9 -31 114
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -83,87% -79,38% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -16,25% -38,38% 1,74%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -43,33% -20,43% 7,76%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 190,00% 30,11% 12,86%
Soliditet 90,91% 91,07% 90,91% 92,59% 87,72% 89,47% 91,07% 73,75% 62,63% 2,94%
Kassalikviditet 1 100,00% 1 120,00% 1 100,00% 1 350,00% 814,29% 814,29% 1 120,00% 371,43% 251,35% 131,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...