Visa allt om Pema Aktiebolag
Visa allt om Pema Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 288 353 377 234 250 1 851 2 143 2 236 2 279 2 137
Övrig omsättning - 2 510 1 936 1 555 1 494 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 263 48 196 67 24 291 221 247 97 23
Resultat efter finansnetto 288 53 199 74 33 293 215 265 120 50
Årets resultat 225 41 155 54 24 216 158 191 87 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 565 770 386 476 116 151 179 252 212 68
Omsättningstillgångar 953 635 932 547 809 829 860 796 759 753
Tillgångar 1 518 1 406 1 318 1 023 925 980 1 039 1 048 971 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 970 901 934 779 800 776 679 705 699 612
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 548 505 384 243 125 204 359 343 273 209
Skulder och eget kapital 1 518 1 406 1 318 1 023 925 980 1 039 1 048 971 821
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 742 912 886 728 679
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 842 1 733 1 296 1 000 978 174 219 314 474 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 558 464 359 316 316 289 396 414 339 488
Utdelning till aktieägare 156 156 75 0 75 0 120 184 184 0
Omsättning 3 288 2 863 2 313 1 789 1 744 1 851 2 143 2 236 2 279 2 137
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 5 4 4 4 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 470 50 75 59 63 463 357 373 380 356
Personalkostnader per anställd (tkr) 346 314 336 332 326 307 258 272 257 264
Rörelseresultat, EBITDA 469 192 266 126 126 341 293 322 176 175
Nettoomsättningförändring 831,44% -6,37% 61,11% -6,40% -86,49% -13,63% -4,16% -1,89% 6,64% -%
Du Pont-modellen 18,97% 3,77% 15,10% 7,23% 3,57% 30,00% 21,27% 25,29% 12,36% 6,09%
Vinstmarginal 8,76% 15,01% 52,79% 31,62% 13,20% 15,88% 10,31% 11,85% 5,27% 2,34%
Bruttovinstmarginal 99,76% 96,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,32% 36,83% 145,36% 129,91% 273,60% 33,77% 23,38% 20,26% 21,33% 25,46%
Soliditet 63,90% 64,08% 70,86% 76,15% 86,49% 79,18% 65,35% 67,27% 71,99% 74,54%
Kassalikviditet 173,91% 125,74% 242,71% 225,10% 647,20% 406,37% 239,55% 232,07% 278,02% 360,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...