Visa allt om Tosseryds Billackering AB
Visa allt om Tosseryds Billackering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 988 9 310 8 597 7 015 6 897 5 849 6 121 6 600 6 466 6 214
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 856 1 097 1 061 305 413 108 365 298 13 61
Resultat efter finansnetto 856 1 100 1 067 306 412 103 359 301 9 45
Årets resultat 351 474 616 162 215 50 191 173 3 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
Omsättningstillgångar 3 890 2 959 3 281 2 412 2 497 1 571 1 536 1 703 1 072 1 093
Tillgångar 3 890 2 959 3 281 2 412 2 497 1 571 1 536 1 717 1 086 1 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 798 1 048 1 574 958 796 581 571 380 279 276
Obeskattade reserver 864 796 640 369 289 179 149 55 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 228 1 115 1 067 1 085 1 412 812 817 1 282 807 831
Skulder och eget kapital 3 890 2 959 3 281 2 412 2 497 1 571 1 536 1 717 1 086 1 107
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 2 206 2 387 2 401 2 023 1 892 1 523 1 401 1 480 1 668 1 623
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 0 -
Sociala kostnader 661 478 579 464 463 478 503 549 619 526
Utdelning till aktieägare 600 600 1 000 0 0 0 40 0 0 0
Omsättning 8 988 9 310 8 597 7 015 6 897 5 849 6 121 6 600 6 466 6 214
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 7 7 5 5 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 124 1 164 1 075 1 002 985 1 170 1 224 1 320 1 078 1 243
Personalkostnader per anställd (tkr) 368 366 378 362 344 405 387 413 375 435
Rörelseresultat, EBITDA 856 1 097 1 061 305 413 108 365 298 13 61
Nettoomsättningförändring -3,46% 8,29% 22,55% 1,71% 17,92% -4,44% -7,26% 2,07% 4,06% -%
Du Pont-modellen 22,03% 37,21% 32,58% 12,89% 16,70% 6,87% 23,76% 17,59% 1,29% 5,51%
Vinstmarginal 9,53% 11,83% 12,43% 4,43% 6,05% 1,85% 5,96% 4,58% 0,22% 0,98%
Bruttovinstmarginal 83,21% 84,35% 84,02% 81,08% 81,43% 82,17% 80,02% 79,06% 77,90% 77,33%
Rörelsekapital/omsättning 18,49% 19,81% 25,75% 18,92% 15,73% 12,98% 11,75% 6,38% 4,10% 4,22%
Soliditet 37,84% 56,40% 63,19% 50,99% 40,41% 45,38% 44,32% 24,44% 25,69% 24,93%
Kassalikviditet 163,02% 241,97% 284,91% 200,83% 160,48% 165,76% 157,77% 112,71% 101,12% 101,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...