Visa allt om Visact AB
Visa allt om Visact AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 249 87 428 455 501 198 520 654 1 043 1 350
Övrig omsättning - 18 - - 44 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -18 -6 -1 93 -134 -205 -40 199 154
Resultat efter finansnetto -1 -18 -14 -12 83 -134 -206 -44 191 147
Årets resultat -1 -18 -14 -12 83 -134 -23 0 107 84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 0 126 176 229 12 29 486 774 825
Omsättningstillgångar 82 71 33 36 60 18 172 143 249 200
Tillgångar 112 71 159 213 289 30 201 629 1 023 1 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 52 20 34 46 -37 97 329 329 342
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 184 233 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 112 136 163 12 39 7 45 80
Kortfristiga skulder 61 19 27 43 79 56 66 109 416 403
Skulder och eget kapital 112 71 159 213 289 30 201 629 1 023 1 025
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 207 333 338 400 651
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 160 155
Löner till övriga anställda 126 60 254 273 271 0 0 17 54 72
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 40 19 84 94 94 94 188 156 209 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 249 105 428 455 545 198 520 654 1 043 1 350
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 249 87 428 455 501 198 520 654 522 675
Personalkostnader per anställd (tkr) 197 90 338 367 365 301 590 516 336 512
Rörelseresultat, EBITDA 3 -18 44 52 128 -117 -160 36 279 234
Nettoomsättningförändring 186,21% -79,67% -5,93% -9,18% 153,03% -61,92% -20,49% -37,30% -22,74% -%
Du Pont-modellen 0,89% -25,35% -3,77% -0,47% 32,18% -446,67% -101,99% -6,36% 19,45% 15,02%
Vinstmarginal 0,40% -20,69% -1,40% -0,22% 18,56% -67,68% -39,42% -6,12% 19,08% 11,41%
Bruttovinstmarginal 92,37% 97,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,43% 59,77% 1,40% -1,54% -3,79% -19,19% 20,38% 5,20% -16,01% -15,04%
Soliditet 45,54% 73,24% 12,58% 15,96% 15,92% -123,33% 48,26% 73,37% 48,56% 47,41%
Kassalikviditet 134,43% 373,68% 122,22% 83,72% 75,95% 32,14% 260,61% 131,19% 59,86% 49,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...