Visa allt om Raco Glas AB
Visa allt om Raco Glas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 75 0 200 0 40 80 40 247
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -20 47 -57 165 -31 18 56 13 220
Resultat efter finansnetto -312 2 899 1 846 8 310 666 369 19 560 -14 220
Årets resultat -312 2 935 1 835 8 365 630 369 110 578 60 196
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 794 9 083 10 565 10 565 1 300 1 300 1 250 1 250 1 250 1 250
Omsättningstillgångar 10 3 812 436 401 456 183 272 737 482 557
Tillgångar 11 804 12 896 11 002 10 966 1 756 1 483 1 522 1 987 1 732 1 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 787 12 879 10 944 9 508 1 543 1 413 1 444 1 733 1 315 1 344
Obeskattade reserver 0 0 41 41 41 41 41 173 225 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 400 0 0 0 0 71 100
Kortfristiga skulder 17 17 17 17 172 30 37 81 121 139
Skulder och eget kapital 11 804 12 896 11 002 10 966 1 756 1 483 1 522 1 987 1 732 1 807
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 156 780 832 400 400 500 400 400 160 89
Omsättning 0 0 75 0 200 0 40 80 40 247
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -24 -20 47 -57 165 -31 18 56 13 220
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -100,00% -% -100,00% -50,00% 100,00% -83,81% -%
Du Pont-modellen -% -% 16,80% -% 37,93% -% 1,25% 28,38% 0,92% 12,29%
Vinstmarginal -% -% 2 464,00% -% 333,00% -% 47,50% 705,00% 40,00% 89,88%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 558,67% -% 142,00% -% 587,50% 820,00% 902,50% 169,23%
Soliditet 99,86% 99,87% 99,76% 86,98% 89,59% 97,32% 96,86% 93,49% 85,28% 83,34%
Kassalikviditet 58,82% 22 423,53% 2 564,71% 2 358,82% 265,12% 610,00% 735,14% 909,88% 398,35% 400,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...