Visa allt om Nova Discovery House AB
Visa allt om Nova Discovery House AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 764 0 33 826 5 930 1 762 5 760 5 968 4 900 2 629
Övrig omsättning - 1 877 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 24 -190 -2 -3 -727 316 262 541 180
Resultat efter finansnetto 42 18 -195 -1 7 -642 30 877 500 178
Årets resultat 42 18 -242 -1 1 -246 19 472 264 93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 20 0 0 2 098 2 116 1 960 1 940 736 568
Omsättningstillgångar 10 664 8 054 5 686 5 653 6 663 6 291 7 029 7 447 5 887 1 009
Tillgångar 10 684 8 074 5 686 5 653 8 761 8 407 8 989 9 387 6 623 1 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 548 506 488 730 731 730 977 958 487 223
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 396 396 176 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 152 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 136 7 568 5 198 4 771 8 030 7 677 7 617 8 033 5 961 1 307
Skulder och eget kapital 10 684 8 074 5 686 5 653 8 761 8 407 8 989 9 387 6 623 1 577
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 2 0 0 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 764 1 877 33 826 5 930 1 762 5 760 5 968 4 900 2 629
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 43 24 -190 -2 7 -710 327 279 565 187
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -96,00% -86,07% 236,55% -69,41% -3,49% 21,80% 86,38% -%
Du Pont-modellen 0,40% -% -3,32% -0,04% 0,31% -5,54% 3,53% 10,42% 8,21% 12,68%
Vinstmarginal 1,14% -% -572,73% -0,24% 0,46% -26,45% 5,50% 16,39% 11,10% 7,61%
Bruttovinstmarginal 45,27% -% 100,00% 97,34% 97,34% 26,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,03% -% 1 478,79% 106,78% -23,05% -78,66% -10,21% -9,82% -1,51% -11,34%
Soliditet 5,13% 6,27% 8,58% 12,91% 8,34% 8,68% 14,12% 13,24% 9,27% 16,33%
Kassalikviditet 102,25% 81,62% 109,39% 118,49% 82,98% 81,95% 92,28% 91,09% 29,01% 66,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...