Visa allt om The Snowroom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 0 20 50 247 101 149 83 97 1 824
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -26 -36 -25 -352 -468 -140 -138 -109 749
Resultat efter finansnetto -14 -26 -36 0 -368 -480 -143 -139 -104 744
Årets resultat -14 -26 -36 0 -368 -480 -143 -47 0 402
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 3 6 14 16 24 22 16
Omsättningstillgångar 43 52 73 97 253 275 236 216 699 1 216
Tillgångar 43 52 75 99 259 289 253 241 721 1 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -321 -307 -281 -245 -245 123 74 167 304 554
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 92 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 364 359 356 345 504 55 179 73 324 478
Skulder och eget kapital 43 52 75 99 259 289 253 241 721 1 232
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 91 249
Omsättning 4 0 20 50 247 101 149 83 97 1 824
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -25 -35 -22 -344 -459 -132 -130 -93 760
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -60,00% -79,76% 144,55% -32,21% 79,52% -14,43% -94,68% -%
Du Pont-modellen -32,56% -% -48,00% 42,42% -135,91% -161,94% -55,34% -56,43% -14,01% 60,80%
Vinstmarginal -350,00% -% -180,00% 84,00% -142,51% -463,37% -93,96% -163,86% -104,12% 41,06%
Bruttovinstmarginal -225,00% -% -80,00% 58,00% 0,00% 8,91% 33,56% 60,24% 67,01% 63,16%
Rörelsekapital/omsättning -8 025,00% -% -1 415,00% -496,00% -101,62% 217,82% 38,26% 172,29% 386,60% 40,46%
Soliditet -746,51% -590,38% -374,67% -247,47% -94,59% 42,56% 29,25% 69,29% 51,35% 56,71%
Kassalikviditet 1,10% 0,00% 1,12% 1,45% 31,35% 247,27% 94,41% 197,26% 201,54% 245,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...