Visa allt om GK Samuelsson Förvaltnings AB
Visa allt om GK Samuelsson Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -6 -7 -9 -13 -20 -92 -414 -322 -9
Resultat efter finansnetto 68 -9 71 -12 -13 -20 -717 -402 -273 80
Årets resultat 68 -9 71 -12 -13 -20 -717 -402 -273 58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 315 2 300 3 020
Omsättningstillgångar 1 047 1 202 1 208 1 258 1 390 1 530 1 670 192 770 399
Tillgångar 1 047 1 202 1 208 1 258 1 390 1 530 1 670 2 507 3 070 3 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 038 970 1 198 1 248 1 379 1 519 1 659 2 496 2 988 3 391
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 13 10 10 11 11 11 11 83 29
Skulder och eget kapital 1 047 1 202 1 208 1 258 1 390 1 530 1 670 2 507 3 070 3 419
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 60 300 240 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 19 97 72 0
Utdelning till aktieägare 0 0 220 120 120 127 120 0 90 130
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 40 199 156 -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -6 -7 -9 -13 -20 -92 -414 -322 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,14% 80,70% 99,17% 99,21% 99,21% 99,28% 99,34% 99,56% 97,33% 99,18%
Kassalikviditet 11 633,33% 9 246,15% 12 080,00% 12 580,00% 12 636,36% 13 909,09% 15 181,82% 1 745,45% 927,71% 1 375,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...