Visa allt om Technorth Sweden AB
Visa allt om Technorth Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 562 1 431 1 166 932 1 656 1 859 1 058 466 603 306
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -146 151 13 -24 104 258 243 115 57 60
Resultat efter finansnetto -315 315 78 80 287 307 243 114 55 -154
Årets resultat -225 217 278 143 206 250 130 52 42 -175
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 488 942 541 657 715 840 173 642 1 701 1 557
Omsättningstillgångar 903 2 020 2 234 2 098 2 579 2 038 2 314 1 444 533 361
Tillgångar 2 391 2 962 2 775 2 754 3 294 2 878 2 488 2 086 2 234 1 918
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 147 2 572 2 567 2 278 2 172 2 010 1 760 1 373 1 569 1 195
Obeskattade reserver 0 90 53 332 450 474 539 476 446 456
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 244 299 155 145 672 395 189 237 219 266
Skulder och eget kapital 2 391 2 962 2 775 2 754 3 294 2 878 2 488 2 086 2 234 1 918
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 200 200 0 0 0 0 0 92 89
Omsättning 562 1 431 1 166 932 1 656 1 859 1 058 466 603 306
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 932 1 656 1 859 1 058 233 302 153
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 585 - - - - 10 -
Rörelseresultat, EBITDA 32 329 191 142 270 258 262 134 57 79
Nettoomsättningförändring -60,73% 22,73% 25,11% -43,72% -10,92% 75,71% 127,04% -22,72% 97,06% -%
Du Pont-modellen -6,11% 10,63% 2,81% 3,12% 11,17% 13,55% 9,77% 5,56% 2,78% 3,39%
Vinstmarginal -25,98% 22,01% 6,69% 9,23% 22,22% 20,98% 22,97% 24,89% 10,28% 21,24%
Bruttovinstmarginal 58,72% 57,72% 62,86% 100,00% 54,65% 49,17% 45,65% 45,28% 51,08% 30,72%
Rörelsekapital/omsättning 117,26% 120,27% 178,30% 209,55% 115,16% 88,38% 200,85% 259,01% 52,07% 31,05%
Soliditet 89,80% 89,20% 93,99% 91,60% 76,01% 81,98% 86,71% 82,25% 84,61% 79,42%
Kassalikviditet 320,49% 655,85% 1 388,39% 1 287,59% 363,24% 496,46% 1 183,07% 527,00% 243,38% 135,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...