Visa allt om Hud Institutet Camilla Laurin AB
Visa allt om Hud Institutet Camilla Laurin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 201 4 446 3 427 4 242 4 094 3 733 1 493 1 775 1 795 1 652
Övrig omsättning 208 75 138 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 170 403 -184 213 17 67 -177 48 33 80
Resultat efter finansnetto 133 413 -187 198 16 65 -176 41 33 129
Årets resultat 63 296 -187 141 12 46 -100 27 48 125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 339 376 256 395 445 120 100 100 105 112
Omsättningstillgångar 1 184 1 237 802 1 100 817 1 010 481 612 746 689
Tillgångar 1 523 1 613 1 058 1 495 1 262 1 130 581 712 852 801
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 386 346 50 268 157 175 159 235 267 294
Obeskattade reserver 130 81 0 0 0 0 0 76 76 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 007 1 185 1 007 1 227 1 105 955 421 401 508 461
Skulder och eget kapital 1 523 1 613 1 058 1 495 1 262 1 130 581 712 852 801
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 299 208 260 0 8 75 78
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 75 50
Löner till övriga anställda 1 629 1 233 945 886 921 820 496 483 417 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 631 531 338 451 389 365 119 125 445 160
Utdelning till aktieägare 90 0 0 30 30 30 30 75 60 75
Omsättning 5 409 4 521 3 565 4 242 4 094 3 733 1 493 1 775 1 795 1 652
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 6 6 6 6 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 743 635 571 707 682 622 498 592 598 826
Personalkostnader per anställd (tkr) 319 257 232 275 254 244 206 206 221 261
Rörelseresultat, EBITDA 230 445 -145 252 56 72 -177 53 41 95
Nettoomsättningförändring 16,98% 29,73% -19,21% 3,62% 9,67% 150,03% -15,89% -1,11% 8,66% -%
Du Pont-modellen 11,16% 25,91% -17,30% 14,25% 1,58% 6,11% -29,43% 6,88% 3,99% 16,10%
Vinstmarginal 3,27% 9,40% -5,34% 5,02% 0,49% 1,85% -11,45% 2,76% 1,89% 7,81%
Bruttovinstmarginal 68,20% 72,54% 62,77% 66,01% 70,15% 69,52% 70,73% 69,46% 71,36% 67,68%
Rörelsekapital/omsättning 3,40% 1,17% -5,98% -2,99% -7,03% 1,47% 4,02% 11,89% 13,26% 13,80%
Soliditet 32,00% 25,37% 4,73% 17,93% 12,44% 15,49% 27,37% 40,69% 37,76% 40,84%
Kassalikviditet 70,51% 70,97% 45,68% 49,06% 50,41% 70,89% 86,94% 110,72% 100,59% 111,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...