Visa allt om Hixi Aktiebolag
Visa allt om Hixi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 6 - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -13 -11 -1 6 -2 3 -8 -1 -6
Resultat efter finansnetto 118 -158 323 1 468 1 113 411 -194 1 703 -46 391
Årets resultat 118 -158 323 1 597 1 132 448 -140 1 702 -51 412
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 280 255 691 2 159 2 278 2 225 2 380 2 516 2 446 2 872
Omsättningstillgångar 1 630 1 684 1 887 377 88 71 47 474 196 19
Tillgångar 1 910 1 940 2 577 2 536 2 366 2 296 2 427 2 990 2 642 2 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 731 1 613 1 771 1 718 1 253 568 333 1 873 871 1 275
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 128 294 783 806 775 1 074 1 104 1 020 1 143 1 148
Kortfristiga skulder 51 33 23 12 338 654 990 98 628 469
Skulder och eget kapital 1 910 1 940 2 577 2 536 2 366 2 296 2 427 2 990 2 642 2 891
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08 2014-08 2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 270 750 0 0 400 300 353
Omsättning 12 0 0 0 6 0 3 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -13 -11 -1 6 -2 3 -8 -1 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 6,65% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 1 058,33% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 13 158,33% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 90,63% 83,14% 68,72% 67,74% 52,96% 24,74% 13,72% 62,64% 32,97% 44,10%
Kassalikviditet 3 196,08% 5 103,03% 8 204,35% 3 141,67% 26,04% 10,86% 4,75% 483,67% 31,21% 4,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...