Visa allt om Fighter AB
Visa allt om Fighter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 662 507 478 478 478 204 204 262 120 120
Övrig omsättning - - - - 134 105 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 219 358 162 362 466 270 160 212 76 53
Resultat efter finansnetto -46 117 68 203 257 46 115 148 28 3
Årets resultat -25 26 1 112 140 26 63 80 21 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 209 9 918 4 021 4 049 4 237 1 631 1 660 1 689 1 717 986
Omsättningstillgångar 111 995 2 142 2 071 770 988 977 413 21 510
Tillgångar 10 320 10 913 6 163 6 120 5 008 2 619 2 637 2 101 1 739 1 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 068 1 093 1 066 626 428 288 261 198 118 97
Obeskattade reserver 126 155 192 192 142 76 66 37 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 439 529 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 238 7 370 4 543 4 704 3 761 788 930 846 420 1 144
Kortfristiga skulder 4 889 2 296 361 159 147 1 467 1 379 1 021 1 201 255
Skulder och eget kapital 10 320 10 913 6 163 6 120 5 008 2 619 2 637 2 101 1 739 1 496
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 662 507 478 478 612 309 204 262 120 120
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 552 427 231 430 534 299 189 241 95 72
Nettoomsättningförändring 30,57% 6,07% 0,00% 0,00% 134,31% 0,00% -22,14% 118,33% 0,00% -%
Du Pont-modellen 2,12% 3,29% 3,93% 6,75% 9,31% 10,31% 6,07% 10,09% 5,35% 3,54%
Vinstmarginal 33,08% 70,81% 50,63% 86,40% 97,49% 132,35% 78,43% 80,92% 77,50% 44,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -721,75% -256,61% 372,59% 400,00% 130,33% -234,80% -197,06% -232,06% -983,33% 212,50%
Soliditet 11,30% 11,12% 19,73% 12,54% 10,64% 13,14% 11,74% 10,69% 6,79% 6,48%
Kassalikviditet 2,27% 43,34% 593,35% 1 302,52% 523,81% 67,35% 70,85% 40,45% 1,75% 200,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...