Visa allt om Hellstorps Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Hellstorps Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 216 216 200 160 146 131 141 140 126 95
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 130 133 115 72 69 63 74 74 69 45
Resultat efter finansnetto 102 102 79 24 22 35 47 39 34 20
Årets resultat 60 60 47 14 12 26 34 28 24 14
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 683 704 724 745 765 786 807 827 848 868
Omsättningstillgångar 172 541 505 494 494 22 48 61 61 96
Tillgångar 855 1 245 1 229 1 239 1 260 808 855 888 909 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 229 569 508 462 448 436 409 375 347 323
Obeskattade reserver 80 55 31 12 6 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 511 578 645 712 279 345 412 479 546
Kortfristiga skulder 46 110 112 121 94 94 100 100 82 95
Skulder och eget kapital 855 1 245 1 229 1 239 1 260 808 855 888 909 964
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 85 400 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 216 216 200 160 146 131 141 140 126 95
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 151 154 136 93 90 84 95 95 90 62
Nettoomsättningförändring 0,00% 8,00% 25,00% 9,59% 11,45% -7,09% 0,71% 11,11% 32,63% -%
Du Pont-modellen 15,20% 10,68% 9,36% 5,81% 5,48% 7,80% 8,65% 8,45% 7,59% 4,67%
Vinstmarginal 60,19% 61,57% 57,50% 45,00% 47,26% 48,09% 52,48% 53,57% 54,76% 47,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 58,33% 199,54% 196,50% 233,12% 273,97% -54,96% -36,88% -27,86% -16,67% 1,05%
Soliditet 34,08% 49,15% 43,30% 38,00% 35,91% 53,96% 47,84% 42,23% 38,17% 33,51%
Kassalikviditet 373,91% 491,82% 450,89% 408,26% 525,53% 23,40% 48,00% 61,00% 74,39% 101,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...