Visa allt om A Claeson Råd AB
Visa allt om A Claeson Råd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 461 696 770 385 137 333 555 374 73 40
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -72 5 161 -31 29 -66 103 36 -1 -11
Resultat efter finansnetto -77 5 161 -31 29 -66 103 36 -1 -11
Årets resultat -47 3 111 -31 29 -45 66 36 -1 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 5 7 12 7 12 16 10 2 5
Omsättningstillgångar 158 287 330 156 143 148 248 182 93 87
Tillgångar 161 292 338 168 150 160 265 193 96 92
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 142 189 216 106 137 108 171 105 69 70
Obeskattade reserver 0 30 30 0 0 0 21 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 73 92 63 13 52 73 88 27 22
Skulder och eget kapital 161 292 338 168 150 160 265 193 96 92
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 285 360 327 180 0 186 243 190 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 90 113 103 57 0 58 76 61 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 30 0 0 0 18 0 0 0
Omsättning 461 696 770 385 137 333 555 374 73 40
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 461 696 770 385 137 333 555 374 73 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 397 508 464 281 17 322 374 256 9 -
Rörelseresultat, EBITDA -70 7 166 -24 34 -61 108 39 1 -3
Nettoomsättningförändring -33,76% -9,61% 100,00% 181,02% -58,86% -40,00% 48,40% 412,33% 82,50% -%
Du Pont-modellen -44,72% 1,71% 47,63% -18,45% 19,33% -41,25% 38,87% 18,65% -1,04% -11,96%
Vinstmarginal -15,62% 0,72% 20,91% -8,05% 21,17% -19,82% 18,56% 9,63% -1,37% -27,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,15% 30,75% 30,91% 24,16% 94,89% 28,83% 31,53% 25,13% 90,41% 162,50%
Soliditet 88,20% 72,74% 70,83% 63,10% 91,33% 67,50% 70,37% 54,40% 71,88% 76,09%
Kassalikviditet 831,58% 393,15% 358,70% 247,62% 1 100,00% 284,62% 339,73% 206,82% 344,44% 395,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...