Visa allt om Fjälldrömmar AB
Visa allt om Fjälldrömmar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 4 125 119 1 358 1 232 725 1 909 1 626 771
Övrig omsättning - - - 85 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -40 -218 135 163 146 128 289 211 117
Resultat efter finansnetto -15 -37 -209 69 119 100 102 315 210 -36
Årets resultat -15 -37 -81 34 86 179 101 169 109 10
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Omsättningstillgångar 100 1 406 1 724 1 803 2 149 1 974 1 350 1 884 1 540 1 692
Tillgångar 100 1 406 1 724 1 803 2 149 1 974 1 350 1 884 1 540 1 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 250 286 367 483 547 469 567 498 489
Obeskattade reserver 0 0 0 128 109 109 257 296 217 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 1 156 1 437 1 308 1 557 1 317 625 1 021 825 1 129
Skulder och eget kapital 100 1 406 1 724 1 803 2 149 1 974 1 350 1 884 1 540 1 780
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 646 285 950 899 353
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 200 0 685 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 12 93 13 267 263 149 342 315 135
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 150 100 200 100 100
Omsättning 0 4 125 204 1 358 1 232 725 1 909 1 626 771
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 63 60 679 616 363 955 813 771
Personalkostnader per anställd (tkr) - 6 148 - 478 467 232 690 628 488
Rörelseresultat, EBITDA -15 -37 -218 135 163 146 128 289 211 118
Nettoomsättningförändring -100,00% -96,80% 5,04% -91,24% 10,23% 69,93% -62,02% 17,40% 110,89% -%
Du Pont-modellen -% -2,63% -12,12% 8,04% 8,52% 7,60% 9,70% 17,99% 15,58% 2,64%
Vinstmarginal -% -925,00% -167,20% 121,85% 13,48% 12,18% 18,07% 17,76% 14,76% 6,10%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 6 250,00% 229,60% 415,97% 43,59% 53,33% 100,00% 45,21% 43,97% 73,02%
Soliditet 100,00% 17,78% 16,59% 25,59% 26,21% 31,78% 48,77% 41,41% 42,48% 34,02%
Kassalikviditet -% 121,63% 119,97% 137,84% 138,02% 149,89% 216,00% 184,52% 186,67% 149,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...