Visa allt om Uppsala Motorslip AB
Visa allt om Uppsala Motorslip AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 807 2 175 2 793 2 406 2 416 3 015 3 117 2 508 2 372 2 261
Övrig omsättning 178 175 176 59 89 143 162 - - 2
Rörelseresultat (EBIT) -90 15 325 218 159 575 345 177 180 94
Resultat efter finansnetto -92 15 327 221 163 574 342 172 175 94
Årets resultat -4 47 289 135 145 406 253 91 92 59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 50 82 123 201 321 272 197 223 100
Omsättningstillgångar 403 536 1 377 1 238 1 132 1 086 920 811 800 897
Tillgångar 419 586 1 459 1 361 1 333 1 407 1 192 1 008 1 023 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 177 980 822 747 702 423 290 299 224
Obeskattade reserver 5 93 141 187 153 192 173 179 138 94
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 23 31 54 78 0
Kortfristiga skulder 241 316 338 352 434 491 566 485 509 679
Skulder och eget kapital 419 586 1 459 1 361 1 333 1 407 1 192 1 008 1 023 998
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 571 525 753 586 549 558
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 90
Löner till övriga anställda 581 741 832 809 143 245 75 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 260 291 362 347 320 324 294 232 267 197
Utdelning till aktieägare 0 0 0 130 60 0 127 120 100 17
Omsättning 1 985 2 350 2 969 2 465 2 505 3 158 3 279 2 508 2 372 2 263
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 904 725 931 802 805 1 005 1 559 1 254 1 186 1 131
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 350 399 386 348 366 562 413 410 381
Rörelseresultat, EBITDA -56 51 396 296 279 673 455 261 269 148
Nettoomsättningförändring -16,92% -22,13% 16,08% -0,41% -19,87% -3,27% 24,28% 5,73% 4,91% -%
Du Pont-modellen -21,24% 2,56% 22,41% 16,31% 12,23% 40,94% 28,94% 17,76% 17,60% 9,42%
Vinstmarginal -4,93% 0,69% 11,71% 9,23% 6,75% 19,10% 11,07% 7,14% 7,59% 4,16%
Bruttovinstmarginal 59,10% 64,18% 65,84% 75,52% 67,84% 70,08% 64,45% 66,67% 68,42% 64,35%
Rörelsekapital/omsättning 8,97% 10,11% 37,20% 36,82% 28,89% 19,73% 11,36% 13,00% 12,27% 9,64%
Soliditet 42,22% 42,58% 74,71% 70,52% 64,50% 59,95% 46,18% 41,56% 38,94% 29,23%
Kassalikviditet 160,17% 165,19% 403,55% 345,45% 255,07% 214,87% 157,77% 164,12% 149,12% 130,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...