Visa allt om Fisketångens Holding AB
Visa allt om Fisketångens Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 589 614 895 1 045 917 870 722 833 738 335
Övrig omsättning - - 264 - - 22 21 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -80 -110 198 -185 -52 81 22 214 260 -38
Resultat efter finansnetto -171 -318 -55 -471 -442 -137 -158 176 230 -81
Årets resultat -171 -318 -55 -471 -442 -137 2 47 285 -27
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 697 5 967 6 240 6 658 7 104 8 067 8 403 6 183 1 752 896
Omsättningstillgångar 70 100 12 97 0 63 19 220 239 206
Tillgångar 5 767 6 067 6 251 6 756 7 104 8 130 8 423 6 403 1 991 1 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111 189 426 481 482 924 891 924 878 593
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 452 342 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 441 5 656 5 247 5 801 6 252 6 797 6 445 4 452 390 128
Kortfristiga skulder 215 221 577 474 370 409 1 087 575 381 382
Skulder och eget kapital 5 767 6 067 6 251 6 756 7 104 8 130 8 423 6 403 1 991 1 102
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
Omsättning 589 614 1 159 1 045 917 892 743 833 738 335
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 190 162 502 239 551 700 22 543 497 48
Nettoomsättningförändring -4,07% -31,40% -14,35% 13,96% 5,40% 20,50% -13,33% 12,87% 120,30% -%
Du Pont-modellen -1,39% -1,81% 3,17% -2,74% -1,79% 1,61% 0,26% 3,36% 13,11% -3,45%
Vinstmarginal -13,58% -17,92% 22,12% -17,70% -13,85% 15,06% 3,05% 25,81% 35,37% -11,34%
Bruttovinstmarginal 69,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -24,62% -19,71% -63,13% -36,08% -40,35% -39,77% -147,92% -42,62% -19,24% -52,54%
Soliditet 1,92% 3,12% 6,81% 7,12% 6,78% 11,37% 10,58% 19,51% 56,47% 53,81%
Kassalikviditet 32,56% 45,25% 2,08% 20,46% 0,00% 15,40% 1,75% 38,26% 62,73% 44,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...