Visa allt om ABC Livshälsan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 5 45 73 77 37
Övrig omsättning 156 179 202 213 191 174 110 102 94 63
Rörelseresultat (EBIT) -1 15 3 12 -14 1 -4 -10 9 -29
Resultat efter finansnetto -1 15 3 13 -14 1 -3 -10 9 -29
Årets resultat -1 15 3 13 -14 1 -3 -10 9 -15
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Omsättningstillgångar 123 128 135 137 152 132 128 133 151 143
Tillgångar 123 128 135 137 152 132 128 133 151 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 110 95 93 79 93 93 95 123 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 18 40 45 72 39 35 37 28 30
Skulder och eget kapital 123 128 135 137 152 132 128 133 151 144
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 19 38 18 18 0 0 17 0 17
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 19 0 0 19 18 18 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 6 12 9 8 3 0 6 0 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Omsättning 156 179 202 213 192 179 155 175 171 100
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 3 23 37 39 19
Personalkostnader per anställd (tkr) 11 13 25 28 23 13 1 12 - 11
Rörelseresultat, EBITDA -1 15 3 12 -14 1 -4 -10 11 -25
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -80,00% -88,89% -38,36% -5,19% 108,11% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -9,21% 0,76% -3,12% -7,52% 5,96% -20,14%
Vinstmarginal -% -% -% -% -1 400,00% 20,00% -8,89% -13,70% 11,69% -78,38%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 8 000,00% 1 860,00% 206,67% 131,51% 159,74% 305,41%
Soliditet 88,62% 85,94% 70,37% 67,88% 51,97% 70,45% 72,66% 71,43% 81,46% 79,17%
Kassalikviditet 878,57% 711,11% 337,50% 304,44% 211,11% 338,46% 365,71% 359,46% 539,29% 476,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...