Visa allt om ABC Livshälsan AB
Visa allt om ABC Livshälsan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 1 5 45 73 77
Övrig omsättning 151 156 179 202 213 191 174 110 102 94
Rörelseresultat (EBIT) 9 -1 15 3 12 -14 1 -4 -10 9
Resultat efter finansnetto 9 -1 15 3 13 -14 1 -3 -10 9
Årets resultat 8 -1 15 3 13 -14 1 -3 -10 9
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 147 123 128 135 137 152 132 128 133 151
Tillgångar 147 123 128 135 137 152 132 128 133 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117 109 110 95 93 79 93 93 95 123
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 14 18 40 45 72 39 35 37 28
Skulder och eget kapital 147 123 128 135 137 152 132 128 133 151
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 19 38 18 18 0 0 17 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 19 0 0 19 18 18 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 3 6 12 9 8 3 0 6 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Omsättning 151 156 179 202 213 192 179 155 175 171
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 3 23 37 39
Personalkostnader per anställd (tkr) - 11 13 25 28 23 13 1 12 -
Rörelseresultat, EBITDA 9 -1 15 3 12 -14 1 -4 -10 11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -80,00% -88,89% -38,36% -5,19% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -9,21% 0,76% -3,12% -7,52% 5,96%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -1 400,00% 20,00% -8,89% -13,70% 11,69%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 8 000,00% 1 860,00% 206,67% 131,51% 159,74%
Soliditet 79,59% 88,62% 85,94% 70,37% 67,88% 51,97% 70,45% 72,66% 71,43% 81,46%
Kassalikviditet 474,19% 878,57% 711,11% 337,50% 304,44% 211,11% 338,46% 365,71% 359,46% 539,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...