Visa allt om K.A.M. Svensson Fastighet Aktiebolag
Visa allt om K.A.M. Svensson Fastighet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 720 0 720 720 720 758 777 777 777 737
Övrig omsättning - 720 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 422 414 328 285 385 530 500 488 498 565
Resultat efter finansnetto 421 408 317 262 332 465 453 422 379 453
Årets resultat 247 308 184 144 247 387 392 248 327 241
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 808 2 929 3 051 3 172 3 294 3 415 3 536 3 658 3 122 3 224
Omsättningstillgångar 689 993 753 484 660 1 175 735 828 1 014 631
Tillgångar 3 497 3 922 3 803 3 656 3 954 4 590 4 272 4 486 4 135 3 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 432 2 885 2 691 2 507 2 363 2 116 1 729 1 797 1 549 1 222
Obeskattade reserver 496 391 379 299 233 236 299 382 310 389
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 425 505 505 593 680 1 873 2 034 2 030 2 025 2 016
Kortfristiga skulder 144 141 228 258 678 365 210 277 252 228
Skulder och eget kapital 3 497 3 922 3 803 3 656 3 954 4 590 4 272 4 486 4 135 3 855
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 14 0 0 0 0 460 0 0
Omsättning 720 720 720 720 720 758 777 777 777 737
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 543 535 328 406 506 651 621 601 600 667
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 0,00% 0,00% -5,01% -2,45% 0,00% 0,00% 5,43% -%
Du Pont-modellen 12,10% -% 8,65% 7,80% 9,76% 11,55% 11,70% 10,90% 12,12% 14,66%
Vinstmarginal 58,75% -% 45,69% 39,58% 53,61% 69,92% 64,35% 62,93% 64,48% 76,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 85,83% 83,75% 85,83% 90,37% 89,19% 88,55% 88,93% 92,40%
Rörelsekapital/omsättning 75,69% -% 72,92% 31,39% -2,50% 106,86% 67,57% 70,91% 98,07% 54,68%
Soliditet 80,61% 81,34% 78,53% 74,60% 64,11% 49,89% 45,63% 46,19% 42,86% 38,96%
Kassalikviditet 478,47% 704,26% 330,26% 187,60% 97,35% 321,92% 350,00% 298,92% 402,38% 276,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...