Visa allt om K.A.M. Svensson Fastighet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 720 720 720 758 777 777 777 737 657
Övrig omsättning 720 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 414 328 285 385 530 500 488 498 565 481
Resultat efter finansnetto 408 317 262 332 465 453 422 379 453 347
Årets resultat 308 184 144 247 387 392 248 327 241 250
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 929 3 051 3 172 3 294 3 415 3 536 3 658 3 122 3 224 3 326
Omsättningstillgångar 993 753 484 660 1 175 735 828 1 014 631 526
Tillgångar 3 922 3 803 3 656 3 954 4 590 4 272 4 486 4 135 3 855 3 852
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 885 2 691 2 507 2 363 2 116 1 729 1 797 1 549 1 222 981
Obeskattade reserver 391 379 299 233 236 299 382 310 389 274
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 505 505 593 680 1 873 2 034 2 030 2 025 2 016 2 184
Kortfristiga skulder 141 228 258 678 365 210 277 252 228 413
Skulder och eget kapital 3 922 3 803 3 656 3 954 4 590 4 272 4 486 4 135 3 855 3 852
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 14 0 0 0 0 460 0 0 0
Omsättning 720 720 720 720 758 777 777 777 737 657
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 535 328 406 506 651 621 601 600 667 583
Nettoomsättningförändring -100,00% 0,00% 0,00% -5,01% -2,45% 0,00% 0,00% 5,43% 12,18% -%
Du Pont-modellen -% 8,65% 7,80% 9,76% 11,55% 11,70% 10,90% 12,12% 14,66% 12,49%
Vinstmarginal -% 45,69% 39,58% 53,61% 69,92% 64,35% 62,93% 64,48% 76,66% 73,21%
Bruttovinstmarginal -% 85,83% 83,75% 85,83% 90,37% 89,19% 88,55% 88,93% 92,40% 91,17%
Rörelsekapital/omsättning -% 72,92% 31,39% -2,50% 106,86% 67,57% 70,91% 98,07% 54,68% 17,20%
Soliditet 81,34% 78,53% 74,60% 64,11% 49,89% 45,63% 46,19% 42,86% 38,96% 30,59%
Kassalikviditet 704,26% 330,26% 187,60% 97,35% 321,92% 350,00% 298,92% 402,38% 276,75% 127,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...