Visa allt om U.R.S. Fashion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 248 3 438 3 823 4 724 5 131 4 541
Övrig omsättning - 3 - - 1 300 - - 12 23 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 3 -3 -38 1 266 154 633 629 665 685
Resultat efter finansnetto 182 87 -97 -40 1 284 162 699 551 616 684
Årets resultat -3 1 27 50 790 118 288 263 310 363
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 0 301 234 311 5
Omsättningstillgångar 2 451 2 497 2 702 3 069 3 907 3 119 2 722 2 749 2 396 2 261
Tillgångar 2 551 2 597 2 802 3 169 4 007 3 119 3 023 2 983 2 707 2 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 143 2 147 2 146 2 119 2 858 2 069 1 951 1 662 1 599 1 290
Obeskattade reserver 405 405 569 736 862 653 653 728 578 415
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 45 88 314 286 398 419 593 530 562
Skulder och eget kapital 2 551 2 597 2 802 3 169 4 007 3 119 3 023 2 983 2 707 2 266
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 250 20 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 203 583 651 681 711 630
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 28 63 159 136 186 167 152
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 790 0 0 0 200 0
Omsättning 0 3 0 0 2 548 3 438 3 823 4 736 5 154 4 541
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 624 1 146 1 274 1 575 1 710 1 514
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 133 247 263 373 300 261
Rörelseresultat, EBITDA -1 3 -3 -38 1 266 154 633 629 670 694
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -63,70% -10,07% -19,07% -7,93% 12,99% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 32,04% 5,23% 23,16% 21,12% 24,60% 30,23%
Vinstmarginal -% -% -% -% 102,88% 4,74% 18,31% 13,34% 12,98% 15,08%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 37,50% 43,02% 49,70% 47,40% 41,57% 42,72%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 290,14% 79,14% 60,24% 45,64% 36,37% 37,41%
Soliditet 96,39% 94,84% 92,43% 83,98% 87,18% 81,77% 80,46% 73,29% 74,44% 70,11%
Kassalikviditet 122 550,00% 5 548,89% 3 070,45% 977,39% 1 366,08% 622,11% 477,09% 388,87% 352,45% 309,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...