Visa allt om Criken Fastighets AB
Visa allt om Criken Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 242 217 226 152 112 64 111 177 118 225
Övrig omsättning 14 - 1 - - -74 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 24 83 -42 -8 -103 12 73 -36 81
Resultat efter finansnetto -43 -26 21 -115 -82 -162 -59 -18 -121 1
Årets resultat -43 -26 21 -115 -82 -162 -59 -18 -121 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 874 947 1 020 1 094 1 167 1 240 1 328 1 416 1 504 1 591
Omsättningstillgångar 95 97 91 11 16 6 78 78 78 148
Tillgångar 968 1 044 1 112 1 105 1 183 1 246 1 406 1 494 1 581 1 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -551 -508 -482 -503 -387 -306 -143 -84 -66 56
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 430 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 543 1 592 1 654
Kortfristiga skulder 89 20 61 75 38 19 17 35 56 29
Skulder och eget kapital 968 1 044 1 112 1 105 1 183 1 246 1 406 1 494 1 581 1 739
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 256 217 227 152 112 -10 111 177 118 225
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 86 97 156 31 65 -16 100 161 52 169
Nettoomsättningförändring 11,52% -3,98% 48,68% 35,71% 75,00% -42,34% -37,29% 50,00% -47,56% -%
Du Pont-modellen 1,34% 2,30% 7,46% -3,80% -0,68% -8,27% 0,85% 4,89% -2,28% 4,66%
Vinstmarginal 5,37% 11,06% 36,73% -27,63% -7,14% -160,94% 10,81% 41,24% -30,51% 36,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 96,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,48% 35,48% 13,27% -42,11% -19,64% -20,31% 54,95% 24,29% 18,64% 52,89%
Soliditet -56,92% -48,66% -43,35% -45,52% -32,71% -24,56% -10,17% -5,62% -4,17% 3,22%
Kassalikviditet 106,74% 485,00% 149,18% 14,67% 42,11% 31,58% 458,82% 222,86% 139,29% 510,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...