Visa allt om Criken Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 217 226 152 112 64 111 177 118 225 229
Övrig omsättning - 1 - - -74 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 83 -42 -8 -103 12 73 -36 81 85
Resultat efter finansnetto -26 21 -115 -82 -162 -59 -18 -121 1 0
Årets resultat -26 21 -115 -82 -162 -59 -18 -121 1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 947 1 020 1 094 1 167 1 240 1 328 1 416 1 504 1 591 1 679
Omsättningstillgångar 97 91 11 16 6 78 78 78 148 124
Tillgångar 1 044 1 112 1 105 1 183 1 246 1 406 1 494 1 581 1 739 1 803
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -508 -482 -503 -387 -306 -143 -84 -66 56 54
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 543 1 592 1 654 1 722
Kortfristiga skulder 20 61 75 38 19 17 35 56 29 27
Skulder och eget kapital 1 044 1 112 1 105 1 183 1 246 1 406 1 494 1 581 1 739 1 803
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 217 227 152 112 -10 111 177 118 225 229
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 97 156 31 65 -16 100 161 52 169 173
Nettoomsättningförändring -3,98% 48,68% 35,71% 75,00% -42,34% -37,29% 50,00% -47,56% -1,75% -%
Du Pont-modellen 2,30% 7,46% -3,80% -0,68% -8,27% 0,85% 4,89% -2,28% 4,66% 4,71%
Vinstmarginal 11,06% 36,73% -27,63% -7,14% -160,94% 10,81% 41,24% -30,51% 36,00% 37,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 96,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,48% 13,27% -42,11% -19,64% -20,31% 54,95% 24,29% 18,64% 52,89% 42,36%
Soliditet -48,66% -43,35% -45,52% -32,71% -24,56% -10,17% -5,62% -4,17% 3,22% 3,00%
Kassalikviditet 485,00% 149,18% 14,67% 42,11% 31,58% 458,82% 222,86% 139,29% 510,34% 459,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...