Visa allt om Sofy AB
Visa allt om Sofy AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 50 8 229 166 218 181 1 056 848 596 1 039
Övrig omsättning - - - 15 15 365 40 18 22 20
Rörelseresultat (EBIT) -29 -72 46 -113 -102 57 94 23 -233 89
Resultat efter finansnetto -31 -75 43 -126 -104 57 113 1 -208 81
Årets resultat -31 -75 43 -126 -104 57 113 1 -208 52
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 39 10 10 100 67 19 24 110 188
Omsättningstillgångar 186 216 125 102 281 247 270 173 63 286
Tillgångar 218 255 135 112 381 314 289 197 173 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 134 104 61 137 241 183 70 69 277
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 11 108 0 0 19 50 0
Kortfristiga skulder 115 121 31 41 136 73 105 108 54 197
Skulder och eget kapital 218 255 135 112 381 314 289 197 173 474
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 110 165 255 270 376
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 2 0 0 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 19 59 99 122 117 138
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 8 229 181 233 546 1 096 866 618 1 059
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 166 218 181 1 056 848 596 1 039
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 9 30 182 280 397 343 581
Rörelseresultat, EBITDA -22 -65 46 -113 -99 63 100 32 -221 108
Nettoomsättningförändring 525,00% -96,51% 37,95% -23,85% 20,44% -82,86% 24,53% 42,28% -42,64% -%
Du Pont-modellen -13,30% -28,24% 34,07% -100,89% -26,25% 18,79% 40,48% 13,71% -118,50% 18,78%
Vinstmarginal -58,00% -900,00% 20,09% -68,07% -45,87% 32,60% 11,08% 3,18% -34,40% 8,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 142,00% 1 187,50% 41,05% 36,75% 66,51% 96,13% 15,62% 7,67% 1,51% 8,57%
Soliditet 47,25% 52,55% 77,04% 54,46% 35,96% 76,75% 63,32% 35,53% 39,88% 58,44%
Kassalikviditet 161,74% 178,51% 403,23% 248,78% 206,62% 338,36% 257,14% 160,19% 116,67% 145,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...