Visa allt om ABLE Film AB
Visa allt om ABLE Film AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 492 7 561 8 746 11 716 9 463 12 587 9 337 7 604 7 764 7 370
Övrig omsättning 2 14 1 2 1 - - - 32 3
Rörelseresultat (EBIT) 1 497 1 196 1 664 3 133 1 424 2 715 1 204 1 050 1 047 639
Resultat efter finansnetto 1 493 1 182 1 665 3 114 1 431 2 708 1 199 1 085 1 079 650
Årets resultat 1 162 912 1 282 2 284 1 046 1 983 865 858 764 448
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 21 42 79 142 123 203 238 237
Omsättningstillgångar 4 152 2 950 2 905 4 206 3 388 3 257 2 701 2 601 1 830 2 402
Tillgångar 4 152 2 950 2 926 4 248 3 467 3 399 2 823 2 804 2 068 2 638
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 282 1 032 1 402 2 404 1 166 2 104 1 007 1 142 1 284 1 520
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 132 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 870 1 918 1 524 1 844 2 301 1 295 1 816 1 662 652 987
Skulder och eget kapital 4 152 2 950 2 926 4 248 3 467 3 399 2 823 2 804 2 068 2 638
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 430 410 337 330 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 185 2 195 2 208 2 400 2 486 2 300 1 583 621 666 754
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 895 887 901 982 918 1 010 734 286 347 442
Utdelning till aktieägare 1 162 912 0 2 284 1 046 0 887 1 000 1 000 1 000
Omsättning 7 494 7 575 8 747 11 718 9 464 12 587 9 337 7 604 7 796 7 373
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 6 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 498 1 512 1 749 2 343 1 893 2 098 3 112 2 535 1 941 1 843
Personalkostnader per anställd (tkr) 629 641 650 708 702 649 1 017 433 358 418
Rörelseresultat, EBITDA 1 497 1 217 1 685 3 171 1 487 2 800 1 284 1 170 1 171 744
Nettoomsättningförändring -0,91% -13,55% -25,35% 23,81% -24,82% 34,81% 22,79% -2,06% 5,35% -%
Du Pont-modellen 36,18% 40,58% 57,28% 73,78% 41,27% 79,88% 42,69% 38,73% 52,18% 24,98%
Vinstmarginal 20,05% 15,83% 19,16% 26,75% 15,12% 21,57% 12,91% 14,28% 13,90% 8,94%
Bruttovinstmarginal 77,43% 74,34% 73,69% 68,48% 69,26% 71,77% 65,61% 53,29% 53,66% 49,69%
Rörelsekapital/omsättning 17,11% 13,65% 15,79% 20,16% 11,49% 15,59% 9,48% 12,35% 15,17% 19,20%
Soliditet 30,88% 34,98% 47,92% 56,59% 33,63% 61,90% 35,67% 40,73% 66,68% 61,22%
Kassalikviditet 144,67% 153,81% 190,62% 228,09% 147,24% 251,51% 148,73% 156,50% 280,67% 243,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...