Visa allt om Physical Illusion AB
Visa allt om Physical Illusion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 1 483 798 179 928 293 940 156 0 0 0
Övrig omsättning - 50 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 340 319 -319 236 -159 214 12 0 0 0
Resultat efter finansnetto 341 317 -319 233 -159 214 12 0 0 0
Årets resultat 196 316 -319 197 -106 118 10 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 39 52 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 125 611 173 540 198 625 149 91 91 91
Tillgångar 1 151 650 225 540 198 625 149 91 91 91
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 397 392 76 250 52 219 101 91 91 91
Obeskattade reserver 87 0 0 0 0 53 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 667 258 149 290 146 354 49 0 0 0
Skulder och eget kapital 1 151 650 225 540 198 625 149 91 91 91
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-08
Löner till styrelse & VD - - 101 256 63 255 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 496 134 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 167 54 42 92 32 86 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 292 0 0 0 0 110 0 0 0 0
Omsättning 1 483 848 179 928 293 940 156 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 483 798 179 928 293 940 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 703 218 159 382 108 376 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 353 332 -306 236 -159 214 12 0 0 0
Nettoomsättningförändring 85,84% 345,81% -80,71% 216,72% -68,83% 502,56% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 29,54% 49,08% -141,78% 43,70% -80,30% 34,24% 8,05% -% -% -%
Vinstmarginal 22,93% 39,97% -178,21% 25,43% -54,27% 22,77% 7,69% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 96,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 30,88% 44,24% 13,41% 26,94% 17,75% 28,83% 64,10% -% -% -%
Soliditet 40,39% 60,31% 33,78% 46,30% 26,26% 41,29% 67,79% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 168,67% 236,82% 116,11% 186,21% 135,62% 176,55% 304,08% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...