Visa allt om IT-entreprenad i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 4 77 5 0
Övrig omsättning - - - - - 10 - - - 95
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -1 0 10 -20 52 -81 -29
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -1 0 10 -20 60 -68 -21
Årets resultat 0 0 0 -1 0 10 -20 65 -49 -21
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 97 97 111 111 16 32 88
Omsättningstillgångar 101 101 8 8 5 2 0 321 291 580
Tillgångar 101 101 8 105 102 113 111 337 323 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 89 89 89 89 91 91 81 265 299 513
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 4 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kortfristiga skulder 12 12 -81 16 11 23 31 72 19 126
Skulder och eget kapital 101 101 8 105 102 113 111 337 323 668
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 164 100 65
Omsättning 0 0 0 0 0 10 4 77 5 95
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -1 0 10 -20 68 -64 8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -94,81% 1 440,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -18,02% 17,80% -20,74% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -500,00% 77,92% -1 340,00% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -775,00% 323,38% 5 440,00% -%
Soliditet 88,12% 88,12% 1 112,50% 84,76% 89,22% 80,53% 72,97% 78,64% 93,46% 79,38%
Kassalikviditet 841,67% 841,67% -% 50,00% 45,45% 8,70% 0,00% 445,83% 1 531,58% 460,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...