Visa allt om JRS Maskinservice AB
Visa allt om JRS Maskinservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 840 638 18 3 262 230 96 317 275 601
Övrig omsättning - - - - 2 15 - 44 17 61
Rörelseresultat (EBIT) 100 285 -5 -17 -83 74 -92 -83 -181 51
Resultat efter finansnetto 100 285 -6 -17 -83 73 -93 -81 -178 51
Årets resultat 36 267 -6 -17 -83 73 -93 -81 -6 2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 187 0 0 0 0 3 55 179 123 119
Omsättningstillgångar 241 346 2 11 22 130 52 61 162 449
Tillgångar 428 346 2 11 22 132 107 240 285 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 233 247 -20 -14 3 86 12 105 186 192
Obeskattade reserver 54 0 0 0 0 0 0 0 0 172
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 -2 5 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 140 98 24 20 19 46 94 135 99 204
Skulder och eget kapital 428 346 2 11 22 132 107 240 285 568
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 312 0 - 173 43 0 155 219 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 126 - 0 0 73 35 14 75 94 113
Utdelning till aktieägare 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 840 638 18 3 264 245 96 361 292 662
Nyckeltal
Antal anställda - 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 638 - - 262 230 96 317 275 601
Personalkostnader per anställd (tkr) - 313 - - 252 81 14 230 315 427
Rörelseresultat, EBITDA 103 285 -5 -17 -81 74 -75 -83 -149 78
Nettoomsättningförändring 31,66% 3 444,44% 500,00% -98,85% 13,91% 139,58% -69,72% 15,27% -54,24% -%
Du Pont-modellen 23,36% 82,37% -250,00% -154,55% -372,73% 56,06% -85,98% -33,75% -62,11% 8,98%
Vinstmarginal 11,90% 44,67% -27,78% -566,67% -31,30% 32,17% -95,83% -25,55% -64,36% 8,49%
Bruttovinstmarginal 99,29% 100,00% 88,89% 33,33% 99,24% 92,61% 97,92% 97,79% 100,00% 98,84%
Rörelsekapital/omsättning 12,02% 38,87% -122,22% -300,00% 1,15% 36,52% -43,75% -23,34% 22,91% 40,77%
Soliditet 64,28% 71,39% -1 000,00% -127,27% 13,64% 65,15% 11,21% 43,75% 65,26% 55,61%
Kassalikviditet 172,14% 353,06% 8,33% 55,00% 115,79% 282,61% 55,32% 45,19% 163,64% 220,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...