Visa allt om Camcar Holding AB
Visa allt om Camcar Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -85 -134 -148 -109 -45 -3 -68 -66 -21 -111
Resultat efter finansnetto -85 370 190 -109 605 947 176 800 596 330
Årets resultat 0 506 222 -80 617 961 194 743 653 330
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 770 2 770 2 770 2 670 2 670 2 670 2 630 2 630 2 630 2 630
Omsättningstillgångar 366 928 758 895 1 394 1 694 1 095 2 689 2 349 1 304
Tillgångar 3 136 3 698 3 528 3 565 4 064 4 364 3 725 5 319 4 978 3 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 955 3 460 3 291 3 391 4 040 4 339 3 337 4 684 3 942 1 704
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 127 182 182 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 57 55 174 25 25 388 634 1 037 2 230
Skulder och eget kapital 3 136 3 698 3 528 3 565 4 064 4 364 3 725 5 319 4 978 3 934
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 506 337 438 650 950 0 1 591 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -85 -134 -148 -109 -45 -3 -68 -66 -21 -111
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,23% 93,56% 93,28% 95,12% 99,41% 99,43% 89,58% 88,06% 79,19% 43,31%
Kassalikviditet 665,45% 1 628,07% 1 378,18% 514,37% 5 576,00% 6 776,00% 282,22% 424,13% 226,52% 58,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...