Visa allt om Aristides Aktiebolag
Visa allt om Aristides Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -75 -35 -35 -58 -40 -41 -29 -3 -14 70
Resultat efter finansnetto 2 709 1 801 1 237 832 642 282 227 237 98 70
Årets resultat 1 581 1 051 729 464 473 208 167 168 74 51
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 416 397 367 222 222 69 70 19 113 3
Omsättningstillgångar 5 982 3 642 2 012 1 227 706 549 459 350 115 340
Tillgångar 6 399 4 040 2 378 1 449 928 618 529 369 228 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 007 2 566 1 655 1 066 742 413 331 285 193 319
Obeskattade reserver 1 625 950 500 200 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 766 523 223 183 186 205 197 85 35 24
Skulder och eget kapital 6 399 4 040 2 378 1 449 928 618 529 369 228 343
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 212 140 140 140 140 144 127 120 76 200
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -75 -34 -32 -55 -37 -38 -27 -3 -11 74
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 20,41%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 79,55%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 359,09%
Soliditet 82,43% 81,86% 86,00% 83,74% 79,96% 66,83% 62,57% 77,24% 84,65% 93,00%
Kassalikviditet 780,94% 696,37% 902,24% 670,49% 379,57% 267,80% 232,99% 411,76% 328,57% 1 416,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...