Visa allt om FairClean AB
Visa allt om FairClean AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 6 063 6 077 5 231 4 112 2 654 65 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 49 297 131 45 11 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 49 299 135 42 12 0 2 1 0
Årets resultat 3 26 163 73 30 9 0 2 1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 205 1 503 1 220 932 1 648 154 98 98 96 96
Tillgångar 1 214 1 503 1 220 932 1 648 154 98 98 96 96
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 403 400 374 210 137 107 98 98 97 95
Obeskattade reserver 124 124 110 34 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 687 979 736 688 1 511 46 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 1 214 1 503 1 220 932 1 648 154 98 98 96 96
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 185 4 098 3 320 2 817 1 713 40 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 567 1 504 1 269 882 619 14 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 063 6 077 5 231 4 112 2 654 65 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 16 15 13 11 4 2 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 379 405 402 374 664 33 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 361 391 366 351 587 27 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 11 49 297 131 45 11 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -0,23% 16,17% 27,21% 54,94% 3 983,08% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,66% 3,26% 24,51% 14,48% 2,85% 7,14% -% -% -% -%
Vinstmarginal 0,13% 0,81% 5,72% 3,28% 1,77% 16,92% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 8,54% 8,62% 9,25% 5,93% 5,16% 166,15% -% -% -% -%
Soliditet 41,16% 33,05% 37,30% 25,22% 8,31% 69,48% 100,00% 100,00% 101,04% 98,96%
Kassalikviditet 175,40% 153,52% 165,76% 135,47% 109,07% 334,78% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...