Visa allt om Rebco AB
Visa allt om Rebco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 731
Övrig omsättning 9 - - - - - - - 24 212
Rörelseresultat (EBIT) 2 -6 -2 -15 -11 -10 -10 -22 -59 131
Resultat efter finansnetto 1 -7 13 0 4 -5 -10 -26 -64 101
Årets resultat 1 -7 13 0 4 -5 -10 -26 -64 69
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Omsättningstillgångar 105 104 103 93 91 86 93 111 150 576
Tillgångar 105 104 103 93 91 86 93 111 150 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 80 87 74 74 70 75 85 111 175
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 24 16 19 16 16 18 26 39 421
Skulder och eget kapital 105 104 103 93 91 86 93 111 150 596
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 0 0 8 115
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 - 0 0 0 15 246
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 - 0 0 0 7 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 0 0 0 0 0 0 0 24 2 943
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - - 0 0 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 910
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 17 140
Rörelseresultat, EBITDA 2 -6 -2 -15 -11 -10 -10 -22 -59 131
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 21,98%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 4,80%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 36,87%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 5,68%
Soliditet 77,14% 76,92% 84,47% 79,57% 81,32% 81,40% 80,65% 76,58% 74,00% 29,36%
Kassalikviditet 437,50% 433,33% 643,75% 489,47% 568,75% 537,50% 516,67% 426,92% 384,62% 136,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...