Visa allt om AE Nordic AB
Visa allt om AE Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 455 1 610 984 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 8 300 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -28 221 1 033 696 -11 -1 -1 -1 -1 -1
Resultat efter finansnetto 581 556 1 177 698 -33 -13 -1 -15 394 1 264
Årets resultat 516 378 915 394 -33 -13 -1 -15 271 901
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 069 1 542 1 054 100 0 156 234 236 255 293
Omsättningstillgångar 242 424 648 612 93 80 21 200 282 2 115
Tillgångar 2 311 1 966 1 701 712 93 237 255 437 537 2 408
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 062 1 546 1 317 477 84 117 130 131 446 1 075
Obeskattade reserver 150 233 165 165 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 98 187 219 70 10 120 125 305 91 1 333
Skulder och eget kapital 2 311 1 966 1 701 712 93 237 255 437 537 2 408
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 186 166 151 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 133 136 47 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 150 75 0 0 0 0 300 0
Omsättning 8 755 1 610 984 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 280 1 092 746 -11 -1 -1 -1 -1 -1
Nettoomsättningförändring -100,00% -71,74% 63,62% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 28,23% 69,25% 97,89% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% 121,98% 73,17% 70,83% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 52,09% 26,65% 55,08% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 94,29% 87,88% 84,99% 84,07% 90,32% 49,37% 50,98% 29,98% 83,05% 44,64%
Kassalikviditet 246,94% 226,74% 295,89% 874,29% 930,00% 66,67% 16,80% 65,57% 309,89% 158,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...