Visa allt om ABV Nordic AB
Visa allt om ABV Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 380 50 50 198 330 698 819 884 1 070 918
Övrig omsättning - - - - 571 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 70 -27 -38 -45 201 -27 6 6 21 42
Resultat efter finansnetto 69 -27 -38 -44 203 -29 1 4 15 33
Årets resultat 68 -27 -38 4 112 17 55 47 42 31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 519 0 0 0 0 3 117 218 320 421
Omsättningstillgångar 964 109 132 221 440 246 279 360 324 256
Tillgångar 4 483 109 132 221 440 249 396 579 644 677
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 156 88 115 203 239 166 189 174 167 136
Obeskattade reserver 0 0 0 0 50 0 52 126 188 233
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 46 79 79 97
Kortfristiga skulder 4 327 21 17 18 151 83 108 200 210 212
Skulder och eget kapital 4 483 109 132 221 440 249 396 579 644 677
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 60 273 194 245 308 285 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 15 49 42 33 40 9 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 25 24 62 128 93 115 138 114 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 40 40 40 40 40 10
Omsättning 380 50 50 198 901 698 819 884 1 070 918
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 50 50 198 330 698 819 884 1 070 918
Personalkostnader per anställd (tkr) - 25 30 137 450 338 394 497 415 380
Rörelseresultat, EBITDA 191 -27 -38 -45 201 68 107 107 122 143
Nettoomsättningförändring 660,00% 0,00% -74,75% -40,00% -52,72% -14,77% -7,35% -17,38% 16,56% -%
Du Pont-modellen 1,56% -24,77% -28,03% -19,91% 46,14% -10,84% 1,52% 2,07% 3,57% 6,20%
Vinstmarginal 18,42% -54,00% -74,00% -22,22% 61,52% -3,87% 0,73% 1,36% 2,15% 4,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,48% 99,86% 95,24% 94,23% 73,18% 95,86%
Rörelsekapital/omsättning -885,00% 176,00% 230,00% 102,53% 87,58% 23,35% 20,88% 18,10% 10,65% 4,79%
Soliditet 3,48% 80,73% 87,12% 91,86% 62,69% 66,67% 57,41% 45,72% 46,95% 44,87%
Kassalikviditet 22,28% 519,05% 776,47% 1 227,78% 291,39% 296,39% 258,33% 169,00% 148,10% 114,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...