Visa allt om Kopparrännan AB
Visa allt om Kopparrännan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 115 0 680 895 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 906 -38 639 874 -32 -11 -8 -7 -10 -14
Resultat efter finansnetto 5 298 -38 1 217 849 -202 26 692 -18 185 -20
Årets resultat 4 566 -38 593 1 -594 26 694 -13 185 667
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 192 1 733 1 405 2 088 3 169 2 574 2 135 2 585 1 536 1 885
Omsättningstillgångar 5 933 386 1 080 354 9 110 651 91 92 91
Tillgångar 7 125 2 118 2 485 2 442 3 178 2 684 2 786 2 676 1 628 1 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 112 1 545 1 584 1 291 1 290 1 822 2 766 2 072 1 345 1 561
Obeskattade reserver 612 550 550 550 550 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 401 23 352 601 1 338 862 20 604 283 416
Skulder och eget kapital 7 125 2 118 2 485 2 442 3 178 2 684 2 786 2 676 1 628 1 976
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 0 400 300
Omsättning 1 115 0 680 895 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 906 -38 639 874 -32 -11 -8 -7 -10 -14
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -24,02% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 74,36% -% 49,13% 37,02% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 475,16% -% 179,56% 101,01% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 496,14% -% 107,06% -27,60% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 92,48% 93,20% 81,01% 69,47% 53,35% 67,88% 99,28% 77,43% 82,62% 79,00%
Kassalikviditet 1 479,55% 1 678,26% 306,82% 58,90% 0,67% 12,76% 3 255,00% 15,07% 32,51% 21,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...