Visa allt om Kopparrännan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 680 895 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -38 639 874 -32 -11 -8 -7 -10 -14 -7
Resultat efter finansnetto -38 1 217 849 -202 26 692 -18 185 -20 -17
Årets resultat -38 593 1 -594 26 694 -13 185 667 348
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 733 1 405 2 088 3 169 2 574 2 135 2 585 1 536 1 885 1 124
Omsättningstillgångar 386 1 080 354 9 110 651 91 92 91 95
Tillgångar 2 118 2 485 2 442 3 178 2 684 2 786 2 676 1 628 1 976 1 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 545 1 584 1 291 1 290 1 822 2 766 2 072 1 345 1 561 894
Obeskattade reserver 550 550 550 550 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 352 601 1 338 862 20 604 283 416 325
Skulder och eget kapital 2 118 2 485 2 442 3 178 2 684 2 786 2 676 1 628 1 976 1 218
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 400 300 0
Omsättning 0 680 895 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -38 639 874 -32 -11 -8 -7 -10 -14 -7
Nettoomsättningförändring -100,00% -24,02% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 49,13% 37,02% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% 179,56% 101,01% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 107,06% -27,60% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 93,20% 81,01% 69,47% 53,35% 67,88% 99,28% 77,43% 82,62% 79,00% 73,40%
Kassalikviditet 1 678,26% 306,82% 58,90% 0,67% 12,76% 3 255,00% 15,07% 32,51% 21,88% 29,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...