Visa allt om Pansarjullen I AB
Visa allt om Pansarjullen I AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -16 -11 -14 -16 -11 -13 -20 -21 -36
Resultat efter finansnetto 156 83 51 204 -213 131 483 -569 37 130
Årets resultat 153 82 47 196 -224 123 486 -582 34 130
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9
Omsättningstillgångar 2 172 2 020 1 945 1 915 1 712 1 926 1 795 1 314 1 996 1 955
Tillgångar 2 172 2 020 1 945 1 915 1 712 1 926 1 795 1 315 2 001 1 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 646 1 493 1 411 1 364 1 168 1 392 1 269 783 1 982 1 949
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 526 527 534 550 543 534 526 532 19 15
Skulder och eget kapital 2 172 2 020 1 945 1 915 1 712 1 926 1 795 1 315 2 001 1 964
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 617 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 -16 -11 -14 -16 -11 -12 -16 -17 -32
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 75,78% 73,91% 72,54% 71,23% 68,22% 72,27% 70,70% 59,54% 99,05% 99,24%
Kassalikviditet 412,93% 383,30% 364,23% 348,18% 315,29% 360,67% 341,25% 246,99% 10 505,26% 13 033,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...